Delatnosti

​​​​Delatnost:

Pretežna delatnost Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ je energetska delatnost snabdev​anje električnom energijom – šifra delatnosti 35.14 – trgovina električnom energijom.

Pored pretežne delatnosti, Javno preduzeće obavlјa i delatnosti distribucije električne energije i upravlјanje distributivnim sistemom i upravlјanja ekonomskim subjektom, kao i druge delatnosti navedene u Statutu JP EPS. ​​

 


Top