Menadžment

Milorad Grčić
V. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“
Biografija Milorad Grčić
Balkanska 13
kabinet@eps.rs
 
Tatjana Pavlović
Izvršni direktor za poslove finansija
Biografija Tatjana Pavlović
Telefon: +381 11 2024 653
tatjana.pavlovic@eps.rs

Zorana Stojković
Izvršni direktor za korporativne poslove
Biografija Zorana Stojković
Telefon: +381 11 2024 779
korporativni.poslovi@eps.rs

Dejan Milijanović
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja

Biografija Dejan Milijanović 

Telefon: +381 11 3952 324
proizvodnja.uglja@eps.rs

Savo Bezmarević
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije
Biografija Savo Bezmarević
Telefon: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

Zoran Rajović
Izvršni direktor za tehničke poslove distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom
Biografija Zoran Rajović
Telefon: +381 11 3952 362
zoran.rajovic@eps.rs

 
mr Dragan Vlaisavljević
Izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom
Biografija Dragan Vlaisavljević
Telefon: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Goran Knežević
Izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom
Biografija Goran Knežević
Telefon: +381 11 2024 799
goran.knezevic@eps.rs


Top