Menadžment

​​​​​​​​​​​​Milorad Grčić
V. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“
Biografija Milorad Grčić
Balkanska 13
kabinet@eps

Željko Vuji​nović
Izvršni direktor za poslove finansija
​Biografija Željko Vujinović
Telefon: +381 11 2024 653
zeljko.vujinovic@eps.rs

Katarina Mijuk
Izvršni direktor za korporativne poslove
Biografija Katarina Mijuk
Telefon: +381 11 2024 770
katarina.mijuk@eps.rs


Milan Jakovljević
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja 
Biografija Milan Jakovljević
Telefon: +381 11 3952 324 
proizvodnja.uglja@eps.rs


Miroslav Tomašević
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije

Telefon: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs


​mr Dragan Vlaisavljević
Izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom
Biografija Dragan Vlaisavljević
Telefon: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Vladimir Marković
Izvršni direktor za razvoj strateških projekata
Biografija Vladimir Marković
Telefon: 
kabinet@eps.rs

Radovan Stanić
Izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom

Biografija Radovan Stanić
Telefon: +381 11 2024 640
snabdevanje@eps.rs

Top