Menadžment

​​Milorad Grčić
V. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“
Biografija Milorad Grčić
Balkanska 13
kabinet@eps

Tatjana Pavlović
Izvršni direktor za poslove finansija
Biografija Tatjana Pavlović
Telefon: +381 11 2024 653
tatjana.pavlovic@eps.rs

Zorana Stojković
Izvršni direktor za korporativne poslove
Biografija Zorana Stojković
Telefon: +381 11 2024 779
korporativni.poslovi@eps.rs

Dejan Jevtić
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja 
Biografija Dejan Jevtić 
Telefon: +381 11 3952 324 
proizvodnja.uglja@eps.rs

Savo Bezmarević
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije
Biografija Savo Bezmarević
Telefon: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

Zoran Rajović
Izvršni direktor za tehničke poslove distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom
Biografija Zoran Rajović
Telefon: +381 11 3952 362
zoran.rajovic@eps.rs

mr Dragan Vlaisavljević
Izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom
Biografija Dragan Vlaisavljević
Telefon: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Jasna Milosavljević
Izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom
Biografija Jasna Milosavljević
Telefon: +381 11 2024 640
jasna.milosavljevic@eps.rs


Top