Ekonomska efikasnot i zaštita životne sredine i OIEZaštita životne sredine je jedan od prioriteta poslovanja „Elektroprivrede Srbije“ i sastavni deo strategije upravljanja kompanijom. Ekološki održivo poslovanje, usklađeno sa normativim a Evropske unije, EPS sprovodi nizom aktivnosti u očuvanju životne sredine, uz istovremeno podizanje produktivnosti proizvodnje i efikasnosti proizvodnih kapaciteta. 

 

Cilj je uskladiti rad proizvodnih i distributivnih delova kompanije sa standardima Evropske unije. Najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine:

  • Rekonstrukcija elektrofiltera;
  • Izgradnja sistema za transport i odlaganje pepela i šljake;
  • Izgradnja postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju;
  • Upravljanje kvalitetom uglja;
  • Modernizacija deponija;
  • Očuvanje vodenog ekosistema akumulacija i ekosistema priobalja;
  • Uklanjanje PCB ulja iz energetskih objekata;
  • Upravljanje otpadom.


Zelena knjiga

Zelena knjiga - aneks

Bela knjiga

Izveštaj o zaštiti životne sredine u JP EPS za 2011. godinu

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2015. godinu

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2016. godinu 

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2017. godinu

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2018. godinu

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2019. godinu
Rezime nacrta Akcionog plana ZŽS JP EPS 2016-2025.

Zainteresovane strane imaju mogućnost da popunjavanjem obrasca dostave svoje komentare, primedbe ili sugestije na Rezime nacrta Akcionog plana. Obrazac možete preuzeti ovde . Molba je da se popunjeni obrazac dostavi do 26. decembra na e-mail adresu predstavke@eps.rs sa naznakom "Predstavka za Akcioni plan JP EPS, ZŽS 2016-2025. godine.Top