Dokumenti

Elektroprivreda Srbije pokrenula je je biblioteku „Dokumenti“ 2000. godine, na prelomu dva veka i dva milenijuma. Cilj biblioteke je da se ostavi trajni pisani trag o događajima iz prošlosti elektroprivrede Srbije, da podseti na velike ljude, na njihove vizije i pregnuća, na ideje vodilje jednog vremena. Namera je bila da se napravi presek stanja elektroprivrede u Srbiji – da vidimo odakle smo krenuli, gde se danas nalazimo i kuda idemo; da izvučemo pouke iz prošlosti i sačuvamo ih za budućnost, da shvatajući prošlost bolje vidimo budućnost.

Biblioteka sadrži nekoliko edicija:

• U edicijiStare hidroelektraneobjavljene su brošure: „Užička elektrana Pod gradom“, „Lepotica na Moravici“, „Vila sa NišaveiSvetlo sa Crnog Timoka“.  Elektroprivreda Srbije s ponosom ističe da stare hidroelektrane koje su u njenom sastavu, rade i danas! Nekoliko njihi više od  sto godina! O njihovom značaju u savremenoj elektroenergetici govori brošuraI sinu viđelo iz rijeke“. 
• U edicijiStare termoelektraneobjavljena je brošuraPrva u Srbiji“ – o prvoj javnoj elektrani u Srbiji;
• EdicijaVelikani elektroprivredeobuhvata dve brošure, koje govore o ličnostima, najvažnijim za razvoj elektroprivrede u Srbiji: „Profesor Đorđe Stanojevićpionir elektrifikacije u SrbijiiTesladodiri sa Srbijom““;
• U edicijiStari rudnici ugljaobjavljena je brošuraJame kostolačkog majdana“. Kostolac je mesto u kome je započela prva organizovana eksploatacija uglja u Srbiji i u kome je nastala prva rudarska kolonija kod nas.
• Pokrenuta je i edicijaHidroelektraneu kojoj je obrađena elektrana iz savremenog dobaHEĐerdap 1“, i to povodom 30 godina rada.

150 godina rudarske proizvodnje

Užička elektrana Pod Gradom

Lepotica na Moravici

Vila sa Nišave

Svetlo sa Crnog Timoka 

I sinu viđelo iz rijeke 

Stara termocentrala na Dorćolu - Prva u Srbiji

Pionir elektrifikacije u Srbiji - Đorđe Stanojević

Dodiri sa Srbijom - Tesla

Jame kostolačkog majdana

Hidroelektrana na velikoj reci

 

 

Top