Javne nabavke

Objave javnih nabavki možete pratiti i preko Portala javnih nabavki Portala javnih nabavki .

Za javne nabavke koje se sprovode po Zakonu o javnim nabavkama važećem od 01.07.2020. godine, naručilac JP EPS će na svojoj internet stranici objavljivati Javni poziv / obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Konkursnu dokumentaciju i ostala dokumenta objavljivaće u skladu sa Zakonom na Portalu javnih nabavki. Molimo zainteresovana lica da javne nabavke po objavljenim Javnim pozivima prate na Portalu javnih nabavki.

Sve nabavke objavljene pre 01.01.2019. godine možete pogledati ovde.

Spisak negativnih referenci možete pogledati ovde.

​Zbog epidemije korona virusa i vanrednog stanja: 

- svaki ponuđač na zakazano otvaranje ponuda može poslati samo po jednog predstavnika, koji preventivno mora biti opremljen zaštitnom maskom i rukavicama. Ukoliko predstavnik ponuđača nema lična zaštitna sredstava sa sobom, biće mu uskraćeno prisustvo otvaranju ponuda.

- podsećamo da prema Zakonu o javnim nabavkama, ponuđači nisu u obavezi da prisustvuju otvaranju ponuda, a naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana otvaranja dostavi zapisnik sa otvaranja učesnicima koji ne prisustvuju otvaranju ponuda.


JN 4000/1021/2019 Trake za manipulaciju tereta Jana 3311/2019

 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 5
   preuzmite
 • Poziv za podnošenje ponude
   preuzmite
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
   preuzmite
 • Prva izmena konkursne dokumentacije
   preuzmite
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 3
   preuzmite
 • Druga izmena konkursne dokumnetacije
   preuzmite
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 1
   preuzmite
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 4
   preuzmite
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 6
   preuzmite
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
   preuzmite
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja 2
   preuzmite
 • Treća izmena konkursne dokumentacije
   preuzmite
 • Konkursna dokumentacija
   preuzmite

​​

Top