Tempo presudan za uspeh

30.9.2021.
Energetska tranzicija na Zapadnom Balkanu

Evropska unija je završila tek prvu fazu početka zelene tranzicije i po sadašnjim visokim cenama gasa i struje vidi se da je energetska politika Brisela bila neuspešna, rekao je Dragan Vlaisavljević izvršni direktor za trgovinu električnom energijom u „Elektroprivredi Srbije“, na konferenciji portala „Energija Balkana“.

- Zapadni Balkan je siromašan region koji zavisi od uglja i zahteva duži period tranzicije ili značajno viša finansijska sredstva, kojima ne raspolaže. Dužina procesa promene usko je vezana sa novcem. Ne može brzo, a bez novca – istakao je Vlaisavljević. - EU i Energetska zajednica zahtevaju bržu energetsku tranziciju na Zapadnom Balkanu, ali ne vode računa o svim principima koje treba poštovati. U poslednjih pet godina sve njihove studije su „pa šta“ da Srbija uvozi 40 odsto električne energije 2030. i 2035. godine. Njima je to u redu, a to nije dobro za energetsku bezbednost države. Direktna primena takvog koncepta dovela bi do veće cene električne energije za domaćinstva, koja je sada daleko od tržišne.

Kao neke od izazova i rizika koje nosi energetska tranzicija, Vlaisavljević je naveo oscilacije i rast cena. To može da dovede do pada konkurentnosti privrede, a izazovi su potrebe za baznom energijom i balansiranjem, pitanja načina finansiranja investicija u kapacitete na obnovljive izvore energije i povećanja zaduženosti.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ocenila je da je dekarbonizacija Srbije do 2050. godine neminovna i pozvala struku da se uključi i doprinese energetskoj tranziciji, što bi dovelo do isključivanja lobija iz tog procesa.

- Održiva energetska tranzicija rešiva je u decenijama ispred nas, ukoliko znamo šta su nam vizija, program i plan – rekla je Mihajlović. - Već je pripremljen plan investicija u energetiku vredan gotovo 18 milijardi evra, od čega oko 10 milijardi evra u elektroenergetiku, a do kraja godine biće pripremljeni i strateški dokumenti. Zelena agenda znači i potpuno drugačije funkcionisanje javnih preduzeća, koja će morati da idu u korak sa svim promenama i apelujem na slogu i zajednički rad u interesu Srbije.

Predsednik odbora direktora „Elektroprivrede Crne Gore“ Milutin Đukanović rekao je da se ne sme dozvoliti da zelena tranzicija upravlja nama - nego da mi upravljamo zelenom tranzicijom. Učesnici konferencije složili su se da je energetska tranzicija neizbežna, ali da je za Srbiju najvažnije da očuva energetsku nezavisnost uz osiguranje stabilnog snabdevanja u budućnosti.

 

Врх