Vlada Srbije postala vlasnik 100 odsto „EPS Distribucije“

29.12.2020.
Potpisan ugovor o prenosu osnivačkih prava

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike i Milorad Grčić, v .d direktora JP EPS potpisali su ugovor kojim se osnivačka prava EPS-a nad Operatorom distributivnog sistema  „EPS Distribucijom“ prenose na Vladu Srbije.

- Konačno jasno podeljene delatnosti povećaće efikasnost oba preduzeća, koja će ostati u državnom vlasništvu. Država će jačati EPS investicijama u nove kapacitete, i u zaštitu životne sredine. Vizija koja ne treba da se sprovede u narednih 20 godina, nego što pre, je da EPS bude regionalno moćno preduzeće. Vizija za operatora distributivnog sistema je da gubici budu svedeni na najmanju moguću meru, a to znači da budu najmanje nekoliko puta niži nego sada. Potrošači treba da budu zadovoljni i kvalitetom električne energije, a ne samo količinom i isporukom – rekla je Mihajlovićeva.

Ona je radnicima „Elektroprivrede Srbije“ i „EPS Distribucije“ poručila da veruju prvo u svoje firme i u Vladu Srbije.

- Učinićemo sve da radnici mogu nesmetano da obavljaju svoju delatnosti. Nema bojazni da će EPS ili ODS biti privatizovani. Te kompanije su naše zlato koje ćemo čuvati i dalje razvijati. Nema bojazni ni da će bilo ko ostati bez posla jer su kompanijama potrebni radnici, pošto ih nema dovoljno. U narednih godinu dana očekujem rezultate jer ne treba mnogo da ODS bude još bolji, i da EPS počne radove na novim hidroelektranama i novim postrojenjima koja se tiču zaštite životne sredine – istakla je Mihajlovićeva.

Milorad Grčić, v. d. direktora EPS-a rekao je da je prenos osnivačkih prava na Vladu Srbije završetak procesa započetog pre pet godina, koji podrazumeva usklađivanje sa zakonskim obavezama i smernicama koje je propisala Vlada Srbije.

- Od danas je Vlada Srbije vlasnik i osnivač i „EPS Distribucije“ i „Elektroprivrede Srbije“, kao što je vlasnik i osnivač EMS-a. EPS će nastaviti sa modernizacijom i ulaganjem u zaštitu životne sredine i u nove proizvodne kapacitete. Posebno ćemo biti posvećeni ulaganju u obnovljive izvore energije, kako bismo imali sve više zelene energije u budućnosti. Ponosan sam jer će u naše vreme biti izgrađena i dva postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TENT A i TENT B -  rekao je Grčić i poželeo ODS-u sreću u daljem radu. 

Bojan Atlagić, v. d. direktora „EPS Distribucije“ rekao je da ODS-u sledi dobijanje licence i donošenje niza drugih pravnih akata za funkcionisanje i istakao da će ODS kroz razvoj pružiti veći kvalitet usluga korisnicima.

Predsednik Sindikata EPS-a Milan Đorđević poručio zaposlenima i u EPS-u i u ODS-u da nema bojazni ni straha jer čin davanja imovine „EPS Distribucije“ Vladi Srbije ništa suštinski ne menja pošto je i EPS 100 odsto državni.

- Na ovaj način stvara se mogućnost za dalji razvoj i još efikasniju distribuciju električne energije i bolje snabdevanje privrede i građana, kao i velike uštede u smanjenju krađe, gubitaka na mreži i održavanju mreže. Očekujemo da Vlada Srbije nastavi razvoj EPS i ODS, i da EPS postane lider na tržištu ovog dela Evrope – rekao je Đorđević.

Predsednik Sindikata ODS-a Branko Tomić ocenio je da će ODS opravdati svoje postojanje i da će posle ove promene kroz dalji razvoj raditi bolje i efikasnije.

Врх