Nova snaga i podstrek za privredu

14.8.2020.
TS „Krnješevci“ za širenje industrijske zone

Izgradnjom Trafostanice 110/20 kV „Krnješevci“ vrednom 259 miliona dinara „Elektroprivreda Srbije“ i ODS „EPS Distribucija“ omogućili su da se šire proizvodni pogoni u industrijskim zonama pored Beograda. Nova TS prvenstveno napaja industrijske zone Šimanovci i Krnješevci. Njenim ulaskom u pogon, rasterećene su okolne TS 110/20 kV – „Pećinci“, „Nova Pazova“ i „Stara Pazova“, i pojačao se njihov kapacitet za napajanje novih kupaca.

- Ono što je mnogo važnije od uloženih više od dva miliona evra je ono što dobijamo izgradnjom ove trafostanice. Ovo je ogromna industrijska zona sa preko 40 velikih potrošača i proizvođača koji imaju osetljivu opremu i potrebu za stabilnim napajanjem. Ovde radi preko 10.000 ljudi. Sada je omogućeno da snabdevanje ove zone nema nikakve veze sa naseljima gde žive građani i nikakav uticaj neke eventualne havarije ovde ne prenosi se na stabilnost napajanja u stambenim delovima – poručio je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.

Izgradnjom TS „Krnješevci“ EPS je ispunio i obavezu iz ugovora Republike Srbije sa kompanijom „Boš“ za investiciju u izgradnju fabrike u Šimanovcima. Obezbeđeno je kvalitetno i sigurno napajanje fabrike iz dva nezavisna 110/20 kV izvora. TS je izgrađena kao objekat za dva tansformatora snage po 31,5 MW. U prvoj fazi je ugrađen jedan.

- Mi uvek vodimo računa o tome da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića svakodnevno otvaranje fabrika i novih radnih mesta i da upravo u ovoj industrijskoj zoni budu otvorene dve nove fabrike. Sve smo uradili i predvideli da bukvalno u roku od nekoliko nedelja možemo da instaliramo još jednu trafo ćeliju u zavisnosti od potreba, tako da smo spremni da prihvatimo nove investitore – dodao je Grčić.

Na teritoriji Stare Pazove su čak četiri industrijske zone sa velikim brojem renomiranih investitora. U Krnješevcima, najmanjem naselju staropazovačke opštine, na oko 25 kilometara od Beograda, formirana je industrijska zona na oko 600 hektara u kojoj su neke od najpoznatijih domaćih i inostranih kompanija. Rad tih kompanija ne bi bio moguć da EPS nije obezbedio energetske objekte za stabilno napajanje električnom energijom.

Врх