Brodske prevodnice

HE „Đerdap 1“

U sklopu objekta HE „Đerdap 1“ izgrađene su brodske prevodnice kojima je regulisan plovni saobraćaj iz jezera u reku, i obratno. Građenje prevodnice značilo je savlađivanje visinske razlike od 21 do 34 m, koju određuje dotok Dunava. Brodske prevodnice na obe strane Dunava su dvostepene, a komore u koje se smeštaju brodovi duge su 310 m, a široke 34 m. Mogućnost povećanja svetlog otvora za prevođenje sa 10,5 m na 13,5 m dizanjem nosača kranskih staza dizalice 400 t i gaza od 5 m na pragu prevodnice omogućuje se prevovođenje rečno – morskih brodova.

Prevodnica funkcioniše na principu izjednačavanja nivoa (spojenih sudova). Brodske prevodnice predstavljaju u stvari posebne komore kod kojih produžene strane čine masivni betonski zidovi, a poprečne gvozdene kapije, od kojih su dve uvek zatvorene.

Propusna moć prevodnice u toku jednog ciklusa prevođenja ogleda se u prevođenju konvoja koji čine brod potiskivač i devet potisnica (barži) max. dužine do 290 m i širine 33 m i nosivosti robe do 17.000 t. Konvoju je potrebno, kako je projektom predviđeno, oko 90 minuta da prođe kroz prevodnicu. Po veličini ove prevodnice spadaju među najveće na svetu. Čak su za nešto malo veće i od prevodnica na  Panamskom kanalu.

 

HE „Đerdap 2“

U sklopu hidroenergetskog i plovidbenog sistema „Đerdap 2“ funkcionišu 2 brodske prevodnice s tim što je rumunska prevodnica izgrađena na kanalu koji preseca Ostrvo Mare. Brodske prevodnice su jednostepene, sa po jednom komorom istih dimenzija 340 x 34 m, odnosno 300 x 33 m korisnih gabarita prevođenja. Kroz njih mogu da prođu u jednom prevođenju konvoji od 10 plovila, sa 14.000 t tereta, maksimalnim gazom do 5 m i visinom do 12,5 m.  Plovila većih visina, kao što su rečno – morski brodovi mogu se prevoditi uz prethodnu najavu i po posebnom režimu. Prevođenje u zavisnosti od vrste plovila i sastava traje od 40 do 60 min.

Top