HE Đerdap 1

Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1", kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more. Najveća hidrotehnička građevina na Dunavu, ukupne dužine 1.278 m, potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja (SRB i RO) raspolaže istim delovima glavnog objekta, koje održavaju i koriste shodno sporazumu i konvencijama o izgradnji i eksploataciji.

Svaka strana raspolaže sa po jednom elektranom, brodskom prevodnicom i po 7 prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani.

Obe elektrane su međusobno povezane tako da u slučaju potrebe agregati elektrane na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani i obratno.

Na HE "Đerdap 1" završena je revitalizacija pet hidroagregata, a šesti je u revitalizaciji. Očekivani završetak revitalizacije poslednjeg hidroagregata je 15.10.2023. godine.

Osnovni tehnički podaci HE "Đerdap 1":

•    maksimalna kota uspona - 69,50m iznad J.M.
•    računski neto pad - 25,8 m (A1,A2,A4-A6, A3  revitalizaciji)
•    instalisani protok - 4200m3/s (bez agregata A3 koji je u revitalizaciji)
•    instalisani protok - 5040m3/s (nakon završetka revitalizacije A3 - od oktobra 2023.)
•    ukupna trenutna aktivna snaga elektrane - 950MW (bez agregata A3 koji je u revitalizaciji)
•    ukupna aktivna snaga elektrane - 1140MW (nakon završetka revitalizacije A3 - od oktobra 2023.)
•    prosečna godišnja proizvodnja - 5.636 GWh

 

Podaci za HE

Nominalna prividna snaga elektrane1204.44 MVA (2 x 190 +4 x 211.11)
Nominalni napon15.75 kV
Nominalni faktor snage generatora0.9
Nominalna aktivna snaga elektrane za nominalni napon i nominalni faktor snage1083 MW (3 x 171 + 3 x 190)
Ukupni kontrolisani protok5040 m3/s (6 x 840)
Tipbranska
Datum prve sinhronizacije5. 8. 1970.

 

Turbine  2 / 3

ProizvođačLMZ Lenjingrad
Tip turbineKaplan (PL40-V-950)
Instalisana snaga178 MW
Broj obrtaja71,5 o/min
Maksimalni pad35,46 m
Minimalni pad17,5 m

 

Turbine 1 / 4 / 5 / 6

ProizvođačLMZ Lenjingrad
Tip turbineKaplan (PL35-V-950)
Nominalna snaga pri računskom padu 25,8 m197 MW
Maksimalna snaga pri padu 27 m205 MW
Privremena maksimalna snaga u skladu sa IEC 609210 MW
Broj obrtaja71,5 o/min
Maksimalni pad31,5 m
Minimalni pad18 m

 

Generatori  2 / 3

ProizvođačElektrosila
Prividna snaga190 MVA
Aktivna snaga171 MW
Faktor snage0,9

 

Generatori 1 / 4 / 5 / 6

ProizvođačElektrosila
Prividna snaga211,11 MVA
Aktivna snaga190 MW
Faktor snage0,9

 

Blok transformatori 1/ 2 / 3

ProizvođačKončar-Siemens
Nominalna snaga(420/210/210) MVA
Prenosni odnos(420/15,75/15,75) kV

 

Hidrološki podaci

Maksimalna zapremina akumulacije2800 x 106 m3
Prosečan godišnji dotok Dunava5650 m3/s
Površina sliva Dunava801.463  km2
Top