Planiranje i razvoj

REVERZIBILNA  HIDROELEKTRANA  (RHE)  ĐERDAP 3

Izgradnjom đerdapskih elektrana hidropoptencijal Dunava nije iscrpljen već postoji plan da se izgradi hidroelektrana „Đerdap 3“. Elektrana je reverzibilno pumpno-akumulaciono postrojenje, koje bi se  gradilo na 1007. kilometru Dunava. Koncepcija rešenja sastoji se u tome da se voda zahvata iz Đerdapskog jezera sa kote 68 m, pumpa u gornje predviđene bazene „Pesača" i „Brodica" , i to  kada elektroenergetski sistem Srbije raspolaže viškom električne energije. U vrhovima opterećenja radi kao akumulaciona elektrana koja obezbeđuje neophodnu snagu i potrebne količine energije.

Predviđeno je da se reverzibilna hidroelektrana „Đerdap 3“ gradi u tri etape.

Ukupna količina vode u akumulacionim jezerima Pesača i Brodica 578 miliona m3 što pruža mogućnost da se ostvaruje i rezerva energije za krizne periode u EES. Energetski ekvivalent obe akumulacije, u toj poslednjoj fazi razvoja bio bi oko 484 GWh.

Ukupna snaga za sve tri etape je 2.400 MW.

 

Top