Sektor za održavanje priobalja Požarevac

​Izmene vodostaja usled uspora u akumulaciji đerdapskih HE registruju se na Dunavu od HE „Đerdap 2“ do Novog Sada,  na Savi do Šapca, na Tisi do Bečeja i na manjim pritokama. Sistem zaštite priobalja prostire se na preko 160.000 ha poljoprivrednih površina i čine ga  370 km nasipa, 53 km obaloutvrda, 900 km otvorenih drenažnih kanala sa preko 1.000 samoizlivnih drenažnih bunara, 15.000 ha cevne drenaže, 8 posebnih drenažnih sistema za zaštitu naselja (sa preko 120 drenažnih bunara sa pumpama), 59 drenažnih crpnih stanica, 5 pregradnih brana, 8 kišnih i fekalnih crpnih stanica u priobalnim naseljima i industrijskim zonama. Ustanovljen je Sistem osmatranja sa ciljem stalnog kontrolisanja efekata i sistema zaštite priobalja.

Top