HE Pirot

Hidroelektrana „Pirot“,  smeštena na periferiji Pirota. Prosečno elektrana je prilagodljiva  dijagramu dnevnog opterećenja kada su neravnomernosti izrazite, a špicevi potrošnje kratkotrajni i oštri. Vreme rada elektrane 1.400 sati godišnje. HE „Pirot“ koristi vode Stare planine koje se akumuliraju u Zavojskom jezeru. Iz akumulacije voda se do elektrane dovodi tunelom prečnika 4,5 metara i dužinom 9.093 metara. Hidroelektrana „Pirot" je locirana na teritoriji jugoistočne Srbije, između Pirota i bugarske granice i koristi vode Visočke reke na profilu brane „Zavoj". Akumulacija „Zavoj" nastala je prirodnim putem. Veliko klizište, 25.02.1963. zatvorilo je dolinu Visočice, pretvorivši je u jezero. Na dnu jezera ostalo je selo Zavoj, a prirodna brana iskorišćena je da se uz nju izgradi veštačka brana u koju je ugrađeno 1,5 miliona kubika kamena, gline i filterskog materijala. Akumulacija „Zavoj" dugačka je 17 km, prostire se na 550 hektara, sa najvišom kotom od 616 mnm, i sadrži oko 170 miliona kubika vode.
Kamen temeljac HE „Pirot“ položen je 08.09.1977., a radovi na izgradnji su počeli 1983. godine, dok je prvi agregat pušten u rad 1990. godine.
To je akumulaciona elektrana derivacionog tipa sa tunelom i cevovodom pod pritiskom i akumulacijom za godišnje izravnanje.

Sama akumulacija je višenamenska. Njene vode se koriste za:

  • proizvodnju električne energije
  • prihvatanje poplavnog talasa
  • snabdevanje vodom
  • sprečavanje nanosa
  • oplemenjavanje malih voda

 

Podaci za HE

Snaga elektrane80 MW
Ukupni instalisani protok45 m3/s
TipAkumulaciona
Datum puštanja u rad8.10.1990.

 

Turbine 1 / 2

ProizvođačČKD, Blansko ČSSR
Instalisana snaga41,5 MW
Broj obrtaja500 o/min
Maksimalni neto pad243,7 m
Minimalni neto pad180 m

 

Generatori 1 / 2

ProizvođačR.Končar
Prividna snaga44,5 MVA
Aktivna snaga40 MW
Faktor snage0,9

 

Blok transformatori 1 / 2

ProizvođačR.Končar
Nominalna snaga45 MVA
Prenosni odnos(10,5/121) kV

 

Hidrološki podaci

Ukupna zapremina akumulacije170 x 106 m3
NMax. energetski sadržaj75 GWh
Top