Zaštita životne sredine

​Zaštita životne sredine jedan je od prioriteta poslovanja ogranka „HE Đerdap" i sastavni je deo strategije upravljanja JP EPS. Ekološki održivo poslovanje usklađeno je s normativima Evropske unije. Ogranak „HE Đerdap" nizom aktivnosti doprineo je da se kompenzuju uticaji na životnu sredinu koje je izazvalo formiranje akumulacija elektrana ogranka. Danas su reke i jezera iz kojih se elektrane snabdevaju vodom za proizvodnju energije puna života. Treba podsetiti da je Dunav s okolinom stanište velikih kolonija ptica. Sami proizvodni objekti ogranka rodno mesto su na hiljade mladunaca. Na dalekovodnim stubovima ispred đerdapskih elektrana su velike kolonije Kormorana, iako prave štetu našim kolegama iz EMS-a niko nema pravo da ih ugrožava. U dubinama Dunava živi više od 60 vrsta ribe. Zavojsko i kompenzaciono jezero HE „Pirot" nastanilo je veliki broj što stalnih što sezonskih ptica. Vlasinsko jezero, rezervoar bistre planinske vode s okolinom je raj za mnoštvo ptica, riba i divljih životinja. U akumulacijama HE odvijaju se procesi tokom kojih dolazi do značajne degradacije kvaliteta voda, a kojima najviše doprinose organske materije i otpad uneseni u akumulacije. U komandnom centru službe za zaštitu priobalja Požarevac u svakom momentu tačno se zna PH vrednost vode u kanalima, i vrlo brzo se mogu identifikovati zagađivači.   

Cilj je uskladiti rad proizvodnih delova ogranka sa standardima Evropske unije. Najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine:

  • Očuvanje vodenog ekosistema akumulacija i ekosistema priobalja
  • Uklanjanje PCB (polihlorovani bifenil) ulja iz energetskih postrojenja
  • Upravljanje otpadom

 

Program praćenja, merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu

Istraživanja zaštite priobalja se u „HE Đerdap“ kontinualno obavljaju kroz Program praćenja, merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu. U okviru ovog multidisciplinarnog programa vrše se merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu kroz niz programa koji  se realizuju godišnje, a na kraju osmotrenog perioda se rade godišnji izveštaji. Za realizaciju pojedinih programa zaduženi su nadležni specijalizovani zavodi Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi". U skladu sa Vodoprivrednom dozvolom, „HE Đerdap“ podnosi godišnji izveštaj o realizaciji programa, odnosno, izvršenim aktivnostima sa interpretacijom rezultata nadležnom Ministarstvu za vodoprivredu i nadležnim vodoprivrednim preduzećima.

 

Upravljanje zaštitom životne sredine

Planiranje i sprovođenje aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine u „HE Đerdap“ vrši „Centar za zaštitu radne i životne sredine“, koji koordinira ove poslove u svim organizacionim delovima.

Top