Modernizacija

Revitalizacija HE „Đerdap 1“

Radni vek agregata ugrađenih u HE „Đerdap 1" je 200 hiljada radnih sati. Rezultati koje su mašine ostvarile govore da je ova brojka daleko premašena, te je bilo neophodno da elektrana uđe u revitalizaciju. Posle pripremnog perioda 23. avgusta 2009. godine agregat broj 6  završio je svoj radni vek. Krenula je nova priča u istoriji elektrane. Revitalizacija ovog agregata završena je 21. juna 2011. godine. Mašina sada ima novu, veću snagu i posle primopredajnih ispitivanja i završenog garancijskog perioda od dve godine, A6 je od 21. juna 2013. godine u redovnoj eksploataciji.  Rezultati koje je ostvario, zaista su impozantni.  Za  5 godina, 6 meseci i 10 dana,  na svoj strujomer je već nanizao 5.822.794 MWh električne energije. Revitalizacija je završena i na agregatima br. 5, 4, 1 i njihovi proizvodni rezultati su, takođe, na zavidnom nivou. Revitalizacija HE „Đerdap 1" nastaviće se na agregatu br. 2, dok će se konačna revitalizacija  elektrane završiti revitalizacijom A3. U revitalizovane agregate ugrađena je najmodernija oprema domaćih i svetskih proizvođača.  

Top