HE Đerdap 2

​HE „Đerdap 2“ je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 863. km Dunava od ušća u Crno more na profilu Kusjak-Ostrovul Mare. Kao i HE „Đerdap 1" i ovaj sistem je kompleksan i višenamenski hidrotehnički objekat. Sastoji se od elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane i dve brodske prevodnice. Svakoj strani, srpskoj i rumunskoj, pripada po jedan od pomenutih objekata. Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela, tako da svaka strana nesmetano održava i eksploatiše svoj deo sistema. U osnovnu i dodatnu elektranu ugrađeno je 10 horizontalnih cevnih agregata, ukupne instalisane snage 270 MW.

Podaci za HE

Snaga elektrane270 MW
Ukupni instalisani protok4200 m3/s
TipRečna-protočna
Datum prve sinhronizacije12.4.1985.

 

Turbine 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

ProizvođačLMZ Sankt Peterburg
Tip turbineKaplan
Broj obrtaja62,5 o/min
Instalisana snaga28 MW
Maksimalni pad12,5 m
Minimalni pad2,5 m

 

Turbine 9 / 10

ProizvođačUCM Rešica
Tip turbineKaplan
Broj obrtaja62,5 o/min
Instalisana snaga28 MW
Maksimalni pad12,5 m
Minimalni pad2,5 m

 

Generatori 3 / 4 / 5 / 6

ProizvođačElektrosila, Rusija
Prividna snaga27,55 MVA
Aktivna snaga27 MW
Faktor snage0,98

 

Generatori 1 / 2 / 7 / 8

ProizvođačR. Končar, Hrvatska
Prividna snaga27,55 MVA
Aktivna snaga27 MW
Faktor snage0,98

 

Generatori 9 / 10

ProizvođačUCM Rešica, Rumunija
Prividna snaga27,55 MVA
Aktivna snaga27 MW
Faktor snage0,98

 

Blok transformatori 1 / 2 / 3 / 4 / 5

ProizvođačElektroputere - Krajova (Minel)
Nominalna snaga63 MVA
Prenosni odnos123/6,3 kV

 

Hidrološki podaci

Ukupna zapremina akumulacije716,5 106 m3

 

Top