HE „Đerdap 1“ pomera granice dnevne proizvodnje

11.12.2023.


Novi agregati ispisuju novu istoriju

Rekord za rekordom. Deveti put, od kako je poslednji revitalizovani agregat ušao u redovnu eksploataciju, pomerena je granica dnevne proizvodnje. U subotu 9. decembra, ispisan je novi rekord- 27,910MWh. Svi agregati rade punom parom i na mreži su 24 časa. Nije bilo uobičajenog zaustavljanja dva agregata  tokom noći zbog čišćenja nanosa na ulaznoj rešetki. Elektrana je radila u proseku sa snagom od 1161MW, a agregati prosečno sa snagom od 193,8 MW.  - Ovo nije kraj što se tiče rekorda za ovu godinu. Hidrologija je odlična , agregati su maksimalno spremni i očekuje se novi rekord na mesečnom nivou- izjavio je Dragan Belonić direktor HE „Đerdap 1“.

Vrh