Istorijat

​​​​Počeci rudarenja na prostorima kolubarskog basena vezuju se za 1896. godinu, kada je otvorena prva jama „Zvizdar”. Eksploatacija uglja obavljala se u 14 jama, a poslednja jama „Junkovac” zatvorena je 1974. godine.

Prekretnica u proizvodnji uglja u RB „Kolubara” počinje 1952. godine, kada je otvoren prvi površinski kop Polje „A”. Iste godine je otvoren još jedan kop, Polje „B”. Tada počinje masovna površinska eksploatacija uglja u istočnom delu rudarskog basena, sa otvaranjem novih površinskih otkopa i postrojenja za preradu i oplemenjivanje uglja.Proizvodnja uglja na Polju „B” počela je 1956. godine, kada su i prve tone drobljenog uglja isporučene Termoelektrani „Kolubara”. Otvaranjem jame „Kosmaj”, RB „Kolubara” zauzima sve značajnije mesto u proizvodnji lignita u Jugoslaviji.


Najveći kolubarski kop Polje „D" otvoren je 1961. godine, a proizvodnja uglja počela je pet godina kasnije. Ovaj ugljenokop decenijama je bio rekorder i nosilac proizvodnje lignita, a uz nešto smanjene kapacitete poslednjih godina, radio je punih šest decenija. Eksploatacija je zvanično završena 2021. godine, kada su zaposleni i oprema fazno prebačeni na rad u okviru PK Polja „E", prirodnog nastavka ovog ugljenokopa.
U skladu sa karakteristikama ležišta, eksploatacija u istočnom delu kolubarskog basena nakon iscrpljivanja rezervi Polja „B" nastavljena je postepenim prelaskom u Polje „B/C". Ono je vremenom objedinjeno zajedno sa nekadašnjim Poljem „D" u zamenski kapacitet – Polje „E", u okviru koga je eksploatacija otpočela 2021. godine.
Otvaranje kopova u zapadnom delu rudarskog basena, tačnije tamnavskih kopova, počinje sa povećanom potrebom elektroenergetskog sektora za ugljem zbog otvaranja TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu osamdesetih godina 20. veka. 

Prvi tamnavski kop, „Tamnava-Istočno polje” otvoren je 1979. godine, a iste godine su otkopane i prve tone uglja. Ovaj kop je radio sve do 2005. godine. 

Oprema sa ovog kopa je u periodu 2005. do 2008. godine bila angažovana na prostoru PK „Tamnava-Zapadno polje”. Nakon toga, od 2008. godine počeli su rudarski radovi na kopu „Veliki Crljeni”, koji je prirodni nastavak kopa „Tamnava-Istočno polje”. Proizvodnja uglja počela je godinu dana kasnije, 2009. godine i ugalj se u zoni ovog kopa proizvodio do 2016. godine.

Oprema i zaposleni sa ovog kopa prelaze na PK Polje „G” koje je otvoreno 2017. godine, a iste godine je počela i proizvodnja uglja. ​​


Najveći i najproduktivniji kop u ovom delu RB „Kolubara” je PK „Tamnava-Zapadno polje”. Ovaj ugljenokop je otvoren 1994. godine, a godinu dana kasnije počela je i proizvodnja lignita. Godinama unazad „Zapad” nosi ulogu nosioca proizvodnje uglja u RB „Kolubara”. 

Najmlađi aktivni otkop „Kolubare”, PK „Radljevo” je otvoren 2019. godine, kada je počela proizvodnja otkrivke. U toku su pripremne aktivnosti za početak proizvodnje uglja.​


​​​
Top