Rekordi

​​​​​​Najbolji rezultati kopova

Na nivou Rudarskog basena „Kolubara” rekordna proizvodnja uglja od 31.060.625 tona ostvarena je 2011. godine, a rekord u proizvodnji otkrivke od  77.784.982 kubika zabeležen je 2007. godine.

Od 1946. u jamskoj eksploataciji rekordna proizvodnja postignuta je 1964. godine, kada je iskopano 800.243 tone uglja.

Na Polju „A” rekordna proizvodnja uglja od 872.861 tona zabeležena je 1959. godine, dok je najveća proizvodnja otkrivke od 1.738.716 kubika ostvarena 1956. godine.

Na Polju „B” najviše uglja, 3.765.979 tona, iskopano je 2012. godine, a 2013. godine ostvaren je rekord u proizvodnji otkrivke od 10.025.265 kubika čvrste mase.

Radnici Polja „D” rekordnu proizvodnju uglja ostvarili su 1990. sa iskopanih 15.958.401 tonom lignita. U proizvodnji otkrivke najuspešnija je bila 1991. godina, kada je otkriveno i odloženo 46.432.539 kubika.

Na kopu „Tamnava-Istočno polje” rekord u proizvodnji uglja od 12.258.271 tona ostvaren je 1987. godine, a najviše otkrivke, čak 13.503.127 kubika, proizvedeno je 1989. godine.

Na „Tamnava-Zapadnom polju” tokom 2017. godine je iskopano 16.842.243 tone, što je najveća godišnja proizvodnja uglja. Rekord u proizvodnji otkrivke ostvaren je 2013. godine, kada je proizvodni rezultat iznosio 33.119.838 kubika čvrste mase.

Zaposleni na kopu „Veliki Crljeni” rekordnu proizvodnju uglja postigli su 2012. godine, kada je proizvedeno 5.449.474 tone lignita. Iste godine je u proizvodnji otkrivke, takođe, postignut rekord, budući da je otkopano 4.840.839 miliona kubnih metara čvrste mase.

Top