Kopovi

​​​​​​​PROIZVODNjA - POVRŠINSKI KOPOVI


 U organizacionoj celini „Površinski kopovi” direktno se obavlja osnovna delatnost Ogranka - proizvodnja uglja i otkrivke.

• U RB „Kolubara” ugalj se eksploatiše na četiri površinska kopa: Polje „B/C”, Polje „E”, „Tamnava-Zapadno polje” i Polje „G”. U procesu rada ovi kopovi čine jednu tehnološku i proizvodnu celinu.​

Na površinskim kopovima RB „Kolubara” ugalj kopaju rotorni bageri. Ove moćne i masivne mašine, koje otkopavaju ugalj i otkrivku, prosečno su visoke oko 35 metara i teške između 1.500 i 2.000 tona.

Sistemom tračnih transportera ugalj sa kopova iz istočnog dela basena se prevozi u pogon za preradu, a iz zapadnog dela basena u Drobilanu. Nakon obrade i pripreme ugalj se industrijskom prugom isporučuje termoelektranama „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubara” u Velikim Crljenima i „Morava” u Svilajncu.

Da bi se došlo do ugljenih slojeva, neophodno je najpre otkopati otkrivku, koja se otkopava i odlaže modernim BTO (bager-traka-odlagač) sistemima. Stabilna i kontinuirana proizvodnja otkrivke je prvi korak u ostvarenju dobrih rezultata u proizvodnji uglja, s obzirom na to što je neophodno otkriti dovoljne količine uglja i pripremiti ih za eksploataciju.

U istočnom delu kolubarskog ugljenog basena aktivni su kopovi  Polje „B/C” i Polje „E”.

• Polje „B/C” je najstariji aktivni površinski kop „Kolubare”. Ugljenim sistemom povezanim trakama sa Poljem „E”, transportuje se ugalj za pogon Suve separacije i dalje za Obrenovac.​ Najveće količine otkopanog lignita se transportuju na preradu, pa potom železnicom do termoelektrana „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubara” u Velikim Crljenima i „Morava” u Svilajncu.

U zapadnom delu kolubarskog ugljenog basena proizvodnja se odvija na tri kopa – „Tamnava-Zapadno polje”, Polje „G” i PK „Radljevo“.

• Najproduktivniji kolubarski ugljenokop, koji je poslednjih godina nosilac proizvodnje, jeste „Tamnava-Zapadno polje”. Ugalj se sa ugljenih sistema transportuje do postrojenja Drobilana. Tu se lignit melje, utovara i železnicom doprema do Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu.

• U zoni kopa Polje „G” je ugalj izuzetno visokog kvaliteta, koji se sistemom traka transportuje do Drobilane i koristi za popravljanje kvaliteta uglja sa „Zapadnog polja”.​

​​• ​Novootvoreni kop „Radljevo“ je najmlađi otkop u „Kolubari“. Trenutno je aktivan jedan sistem za proizvodnju otkrivke i radi se na otvaranju ugljenog sloja.​

• U okviru OC „Površinski kopovi” je i „Pomoćna mehanizacija”, koja prati proizvodni proces i daje neophodnu podršku radu kopova. U okviru ove jedinice radi se na izvođenju pomoćnih rudarskih radova, obezbeđivanju uslova za rad krupne rudarske mehanizacije, transportnih traka, industrijskih koloseka, izvođenju poslova niskogradnje, kao i organizovanju i vršenju istraživačkih radova.

​​​​

Top