Sistem menadžmenta

​​​​​Ogranak ​RB „Kolubara” obezbeđuje visok kvalitet svojih proizvoda i usluga zahvaljujući integrisanom sistemu menadžmenata koji je primenjen u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 (sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001 (sistem menadžmenta zaštitom životne sredine), ISO 45001 (bezbednost i zaštita na radu) i ISO 50001 (sistem menadžmenta energijom).
Sistem menadžmenta u „Kolubari” potpuno je integrisan, što doprinosi kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju. Integracijom međunarodnih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i menadžmenta energijom „Kolubara” se pridružila porodici kompanija koje maksimalno brinu o kvalitetu poslovanja, nivou proizvoda, usluga i zaposlenima.


 Politika IMS-a​​                Kontekst Ogranka RB​ 


​​


​​​​

Top