Kontakti

​​​ ​​​​​​​DIREKTOR ZA PROIZVODNjU UGLjA​ RB „KOLUBARA”​
​D​IREKTOR KORPORATIVNIH POSLOVA RB „KOLUBARA“ FINANSIJSKI DIREKTOR RB „KOLUBARA“​
Milan Petr​ović
Milan Karadžić
​Ljiljana Milošević​​
​​​​milan.petrovic@eps.rs​ milan.karadzic@rbkolubara.rs​
ljiljana.milosevic@eps.rs​
+​​381.11.8123877​
+381.11.8121871
+381.11.7855.003​


DIREKTOR OC „POVRŠINSKI KOPOVI“
DIREKTOR OC „PRERADA“​ DIREKTOR OC „METAL“
​​ ​DIREKTOR OC „PROJEKT“
Slobodan Vučetić
Rade Ivković
Milorad Pantelić
Ivana Milinković​
slobodan.vucetic@rbkolubara.rs​ rade.ivkovic@rbkolubara.rs milorad.pantelic@rbkolubara.rs​​ ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
​​ +381.11.8158053​
​+381.11.8123820
+381.11.7152​000​​ ​+3​81.11.7855340​


PRODAJA UGLJA
​​ ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNO- TEHNIČKU PODRŠKU U RADU IO
PR SLUŽBA
Goran Perišić
Radoš Lazarević​
​Natalija Živković
goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
+381.11.7855412
+​381.11.7855427
+​381.11.8122704​​ +​381.11.8122704​​​
Top