Kontakti

​​​ ​​​​​DIREKTOR ZA PROIZVODNjU UGLjA​ RB „KOLUBARA”​
​D​IREKTOR KORPORATIVNIH POSLOVA RB „KOLUBARA“ FINANSIJSKI DIREKTOR RB „KOLUBARA“​
Milan Petr​ović
Đorđe Kučinar
​Ljiljana Milošević​​
​​​​milan.petrovic@eps.rs​ djordje.kucinar@eps.rs ljiljana.milosevic@eps.rs​
+​​381.11.8123877​
+381.11.8121871
+381.11.7855.003​


DIREKTOR OC „POVRŠINSKI KOPOVI“
DIREKTOR OC „PRERADA“​ DIREKTOR OC „METAL“
​​ ​DIREKTOR OC „PROJEKT“

Rade Ivković
Milorad Pantelić
Ivana Milinković​

rade.ivkovic@rbkolubara.rs milorad.pantelic@rbkolubara.rs​​ ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
​​+381.11.8158017
+​​381.11.8123820
+381.11.7152​000​​ ​+3​81.11.7855340​


PRODAJA UGLJA
​​ ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNO- TEHNIČKU PODRŠKU U RADU IO
PR SLUŽBA
Goran Perišić
Radoš Lazarević​
​Natalija Živković
goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
+381.11.7855412
+​381.11.7855427
+​381.11.8122704​​ +​381.11.8122704​​​
Top