Ulaganja EPS-a u infrastrukturu kod Lazarevca

23.1.2020.

Nova deonica IbarskeNova deonica Ibarske magistrale u dužini od oko 7,2 kilometra puštena je u saobraćaj.

Saobraćajnica je izgrađena u okviru investicionog projekta JP EPS i Ogranka RB „Kolubara“.

Realizacija ovog posla je izuzetno značajna za napredovanje rudarskih radova na već aktivnom kopu Polju „G“. S obzirom na visoku kalorijsku vrednost lignita u Polju „G“, pun kapacitet razvoja ovog kopa ima strateški značaj za srpsku energetiku.

Eksploatacija uglja iz ove zone radova značajno poboljšava ukupan kvalitet uglja u zapadnom delu kolubarskog basena.

Od restorana „Grand“ u Velikim Crljenima do kamenorezačke radnje „Matijašević“ u Šopiću, trasa puta je pomerena istočno, odnosno, ka pruzi Beograd - Bar. Nova deonica je primer moderne saobraćajnice najviših standarda.

Predvođeni kompanijom „Štrabag“, izvođači su u posao uvedeni u oktobru 2018. godine. Svi predviđeni radovi su završeni u ugovorenom roku i uspešno je završena primopredaja deonice.
Врх