Ponovo radi bager „odlagač 4“

24.2.2023.

Za sigurniju i efikasniju proizvodnju na kopovima RB „Kolubara”


Bager „odlagač 4” uključen je danas u proizvodni proces na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” u Rudarskom basenu „Kolubara“. Rad ovog odlagača je od izuzetnog značaja za efikasnost proizvodnje uglja u „Elektroprivredi Srbije” i Ogranku RB „Kolubara”.

Završetak poslova označio je povratak ove moćne sprave u proizvodni proces na „Tamnava-Zapadnom polju“ nakon uspešno izvedene sanacije posledica požara. Zbog svog kapaciteta od 12.000 kubnih metara na sat koristi se za odlaganje jalovinskih masa, otkrivke i međuslojne jalovine sa više bagera. „Odlagač 4“ je najveći odlagač na kopovima Ogranka RB „Kolubara“. Počeo je sa radom na ovom kopu u decembru 2017. godine. Dugačak je 130 metara i težak oko 2.000 tona.

Poslovi na sanaciji posledica požara u potpunosti su završeni 10. decembra, kako je i bilo predviđeno termin-planom usvojenim pre godinu dana. Tokom prethodna dva meseca realizovani su redovni remontni poslovi kako bi se obezbedio siguran i bezbedan rad bagera u narednom periodu.

Nakon što je 14. februara započeo dvodnevni transport ovog odlagača na radnu poziciju, bez poteškoća, dobro pripremljenom trasom, stigao je na odredište i uklopljen je u sistem. Za zaposlene na ovom kopu usledili su planirani poslovi na rekonstrukciji sistema, odnosno brojne neophodne tehnolške i tehničke aktivnosti za uklapanje „odlagača 4“ u rad. Sve aktivnosti na sanaciji posledica požara, remontnim aktivnostima i poslovima unapređenja rada sistema na odlagaču obavili su zaposleni EPS-a, Ogranka RB „Kolubara” i OC „Metal”.             ​​​

Врх