Energetska efikasnost

Svi investicioni projekti koji su izvođeni od 2001.godine su kao rezultat, pored ostalog, imali i povećanje energetske efikasnosti.

Modernizacijom postojećih postrojenja ostvarena je ukupna ušteda uglja od 4,2 miliona tona. Istovremeno, godišnja proizvodnja električne energije povećana je za snagu jednog novog bloka od 400 MW, a energetska efikasnost je povećana za 12%. Koeficijent pouzdanosti 94%. Povećana je raspoloživost.

Radovi su izvođeni sledećim rasporedom i dinamikom:

• 2001/2002 Rehabilitacija bloka TE Kolubara A5

• 2003 Rehabilitacija bloka TENT A3

• 2004 Rehabilitacija bloka TENT A5; Retrofit TE Morava

• 2005/2006 Retrofit TENT A2; Retrofit TENT A1

• 2007 Rehabilitacija bloka TENT A4

• 2008 Rehabilitacija bloka TENT A6 prva faza

• 2009 Retrofit TENT B2, rehabilitacija sistema otpepeljivanja TENT B

• 2010 Rehabilitacija bloka TENT A6 druga faza

• 2011 Rehabilitacija bloka TENT B2

• 2012 Prva faza revitalizacije bloka TENT B1

• 2014/2015 Revitalizacija bloka TENT A3

• 2015 Prva faza revitalizacije bloka u TE "Morava"

• 2016 Prva faza revitalizacije bloka TENT B2

• 2016 Druga faza revitalizacije bloka u TE "Morava"

  • ​2021 Druga faza revitalizacije bloka TENT B1​

​​​​

Top