Kontakt

​TENT A - broj centrale

011/20-54-500

TENT B - broj centrale                              

011/8-111-200

​TE „Kolubara“                                          

​011/20-54-900

​TE „Morava“                                                

​035/321-152

​Železnički transport                  

011/87-54-953

Ljudski reskursi

011/8755-006    

011/20-54-590

Odnosi s javnošću i iformisanje

011/20-54-500 lokali od 156 do 160

e-mail: redakcijatent@eps.rs

​​​​

Top