Osnovni podaci

Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.429,5  megavata, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta „Elektroprivrede Srbije“, i godišnje proizvede više od 50% srpske električne energije.

Ogranak TENT  se sastoji od 5 organizacionih delova. To su: TENT A u Obrenovcu (6 blokova ukupne snage 1.765,5 megavata), TENT B na Ušću (dva bloka od po 650  megavata), TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima (5 blokova ukupne snage 271 megavat, od kojih je blok 4 snage 32 MW konzerviran od 2013. godine​), TE „Morava“ u Svilajncu (jedan blok od 125 megavata) i Železnički transport koji godišnje preveze oko 28 miliona tona lignita sa površinskih kopova basena „Kolubara“. Ovi delovi su objedinjeni u jednu celinu 1990. godine kada je, u okviru JP EPS, formirano Javno preduzeće „Termoelektrane Nikola Tesla“. Prvog januara 2006. JP TENT je transformisano u PD TENT. Od 1. jula 2015. godine, PD TENT postaje Ogranak TENT JP “Elektroprivreda Srbije".

 Termoelektrana u Obrenovcu je počela da radi 7. marta 1970. godine u sastavu Združene elektroprivrede Srbije, a kasnije kako su pravljeni novi blokovi, tako se širila i menjala svoj pravni status. Šest blokova TENT A završeno je u periodu od 1970. do 1979. godine, a dva bloka TENT B puštena su u pogon 1983. i 1985. godine. Železnički transport TENT-a prve tone lignita dovezao je na deponiju 30. avgusta 1969. godine. TE „Kolubara“, najstarija srpska termoelektrana, u pogonu je od 1956, dok je TE „Morava“, najmanji termokapacitet EPS-a, na mreži od 1969. godine.

Prvu deceniju ovog veka Ogranak TENT je posvetio modernizaciji sa revitalizacijom postrojenja i stalnim aktivnostima na povećanju energetske efikasnosti. Blokovima TENT A-3, A-6,  A-5, B-1 i B-2 je povećana snaga. Ukupno je uloženo 450 miliona evra – donacija i sopstvenih sredstava. Rezultat ulaganja je povećanje proizvodnje za 3,2 milijarde kilovat-sati godišnje, uz uštedu oko 400.000 tona uglja. Postignut je efekat kao da je sagrađen nov blok snage 400 megavata koji bi, da je zaista podignut, koštao oko milijardu evra. Zahvaljujući najviše revitalizaciji postrojenja, Ogranak TENT je u 2011. godini proizveo rekordnih 20 milijardi 205 miliona kilovat-sati električne energije. To je najviše što su ikada zajedno proizvele 4 termoelektrane u sastavu Ogranka TENT. Železnički transport je, takođe, oborio rekord u dovozu uglja – više od 29 miliona tona. Rudari „Kolubare“ iskopali su 2011. godine 31 milion tona lignita, što je najviše do sada u jednoj godini.

Ogranak TENT prednjači i u oblasti ulaganja u zaštitu životne sredine i podizanju kvaliteta života lokalne zajednice. Najvažniji dosadašnji projekti Ogranak TENT u domenu ekologije su uvođenje novog sistema prikupljanja, transporta i deponovanja pepela i šljake TENT B i na petom bloku TE „Kolubara“ (ugušćen transport), rekonstrukcija elektrofiltera na svim blokovima koji imaju snagu veću od 100 megavata, čime je za 80% smanjena emisija čvrstih čestica u dimnim gasovima, a završena je i ugradnja nove opreme za kontinualna merenja emisija. Do sada je u ekološke projekte uloženo oko 100 miliona evra.

U februaru 2019. položen je kamen temeljac za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) na TENT A, a tokom godine su započeti radovi na pripremi terena za gradnju planiranih objekata.

Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova koncentracija sumpornih oksida na blokovima od A3 do A6 biće svedena ispod 200 miligrama  po normalnom metru kubnom, što je u skladu sa važećim evropskim standardima.

U postrojenju ODG primenjivaće se tehnologija sa vlažnim krečnjakom. Krečnjak je najjeftiniji apsorbent, u prirodi ga ima u izobilju i lak je za manipulisanje. Procesom odsumporavanja dobijaće se gips, kao nusproizvod koji je koristan aditiv cementu, upotrebljiv je kao materijal za zidne panele, a pomešan sa pepelom može se koristiti i u gradnji puteva. Lak je za skladištenje i za manipulaciju.

Vrednost projekta je blizu 170 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz kredita vlade Japana, uz posredovanje japanske Agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Realizacija najvrednijeg ekološkog projekta EPS-a teče pod okriljem Sektora za ključne investicione projekte (SKIP).

Završetak radova je planiran u leto 2022. godine .Brigu o lokalnoj zajednici Ogranak TENT, osim kroz zaštitu životne sredine, ispoljava i kroz održavanje sistema daljinskog grejanja, koje je u Obrenovcu rešeno na najbolji mogući način. 

​ 

 

​​​​​


Top