Standardi

Ogranak TENT Obrenovac  je svoje poslovanje uskladio sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i EnMS 50001.

 

Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001 dobijen je 2005. godine, za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema zahtevima standarda ISO 14001 dobijen je 2008. godine, sertifikat za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda OHSAS 18001 dobijen je 2010. godine (u julu 2020. godine prešlo se na standard ISO 45001) i za sistem menadžmenta energijom (EnMS) prema zahtevima standarda ISO 50001, 2018. godine.

 

Sva četiri sistema menadžmenta su integrisana u integrisani sistem menadžmenta - IMS.

 

Uspostavljanjem ovih međunarodnih standarda učinjen je značajan napredak u uređenju celokupnog poslovanja ogranka TENT, očuvanju životne sredine i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, smanjenju rizika i povećanju bezbednosti i očuvanju zdravlja na radu zaposlenih, poboljšavanju energetske efikasnosti i poštovanju svih relevantnih zakonskih zahteva.

 

U skladu sa usvojenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta i zahtevima relevantnih standarda, ogranak TENT nastoji da uspostavljene sisteme menadžmenta stalno unapređuje i pridruži se krugu svetski priznatih proizvođača električne energije.​

​ 


Top