Hronologija događaja

MALA HRONOLOGIJA VELIKIH DOGAĐAJA

Izgradnja TENT-a.jpg 

1928. Prva javna električna centrala u Obrenovcu. Pokretala su je dva dizel motora snage tek nešto veće od 100 kilovata.

1955. Na čelo „Elektroprivrede Srbije" dolazi Bogoljub Urošević Crni, utemeljivač Termoelektrana „Nikola Tesla“.

1956. Počela da radi Termoelektrana „Kolubara “ u Velikim Crljenima, sa dva turbogeneratora snage po 32 MW, tada najveći srpski energetski kapacitet. Do danas je to najstarija aktivna termoelektrana u sistemu „Elektroprivrede Srbije“.

1959. Započeta izrada studije za izgradnju Termoelektrane „Nikola Tesla A“.

1960. TE „Kolubara A“ pojačana za 65 MW.

1961. Pušten u rad još jedan turbogenerator TE „Kolubara A“, od 32 MW, pa je ukupna snaga povećana na 161 megavat.

1965. Započeta izgradnja TE „Morava“ kod Svilajnca, a u poduhvatu je učestvovalo 53 domaće i 9 inostranih firmi.

1967. Dvadeset sedmog jula započeti su radovi na izgradnji Termoelektrane „Nikola Tesla A“.

1969. Nadomak Svilajnca, na obodu područja jamskih rudnika, izgrađen blok Termoelektrane „Morava“ snage 125 MW.

1970. Sedmog marta pušten je u rad prvi blok Termoelektrane „Nikola Tesla A“, snage 210 MW, a šest meseci kasnije i drugi blok na istoj lokaciji.

1975. Promenjen naziv Termoelektrane „Obrenovac“ u Termoelektrana „Nikola Tesla“. Odlučeno da se gradi TE „Nikola Tesla B“ (na osnovu studija urađenih 1972-1974).

1976. Desetog septembra pušten je u rad Blok 3 TE „Nikola Tesla A“, snage 305 MW, što ukupnu snagu povećava na 725 MW.

1978. U proleće započeta je gradnja prvog bloka Termoelektrane „Nikola Tesla B“. Osmog juna pušten u rad Blok 4 TE „Nikola Tesla A“, snage 308,5 MW, što ukupnu snagu povećava na 1.033,5 MW.

1979. Desetog septembra pušten je u rad Blok 5 TE „Nikola Tesla A“, snage 308,5 MW, a 26. decembra i Blok 6 iste snage, što ukupno čini 1.650 MW instalisane snage.

1981. Termoelektrana „Kolubara" ostvarila svoju maksimalnu godišnju proizvodnju od 1,5 milijardi KWh.

1982. TE „Morava“ oborila svoj rekord u vremenu provedenom na mreži tokom godine (7.053 sata).

1983. Trećeg novembra pušten je u rad prvi blok Termoelektrane „Nikola Tesla B“, snage 620 MW. Izgrađen toplodalekovod od TENT A do Obrenovca, kojim se godišnje isporuči 150 miliona KWh toplotne energije za grejanje ovog grada.

1985. Dvadeset osmog novembra završen je i pušten u rad drugi blok Termoelektrane „Nikola Tesla B“, takođe snage 620 MW. TE „Nikola Tesla A“ ostvarila svoju do tada najveću godišnju proizvodnju struje (10,3 milijarde KWh).

1988. Započeti radovi na izgradnji Termoelektrane-toplane „Kolubara B“, projektovanoj za godišnju proizvodnju od 3,6 milijardi KWh električne i 1,7 milijardi KWh toplotne energije, ali će posle nešto više od tri godine biti obustavljeni zbog uvođenja ekonomskih sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije.

1990. U Termoelektranama „Nikola Tesla“ A i B ostvarena dotad najveća godišnja proizvodnja (19.470 GWh). Te godine zabeležen je i dotad najveći godišnji dovoz uglja za ove dve elektrane (24.282.427 tona). Termoelektrana „Kolubara A3“ postiže najduži rad na mreži godišnje (8.465 sati), a TENT B1 samo malo manje (8.404 sata).

1991. Dvadesetog decembra, odlukom Upravnog odbora „Elektroprivrede Srbije“, formirano je Javno preduzeće Termoelektrane „Nikola Tesla“, u čiji sastav ulaze TE „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, TE „Morava“ u Svilajncu, TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima i TE-TO „Kolubara B“ (u izgradnji). Ono tada zapošljava 3.700 radnika i jedan je od nosećih stubova srpske elektroprivrede.

1994. Dvadeset petog decembra u Termoelektranama „Nikola Tesla“ ostvarena najveća dnevna proizvodnja struje u istoriji (TENT A - 68.719 MWh, TENT B - 62.570.000 KWh).

2002. TENT B1 ostvaruje najduži neprekidni rad (206 dana, od 15. oktobra 2001. do 23. aprila 2002). Šesnaestog februara zabeležen je najveći dnevni dovoz uglja u dve obrenovačke elektrane (67 vozova, 102.404 tone).

2003-2016. Period revitalizacije blokova i ekološke modernizacije TENT-a. Tako su poboljšani energetska efikasnost, pouzdanost i raspoloživost blokova.

2011. Dvadeset četvrtog novembra potpisan je sporazum o japanskom kreditu za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, najveći i najskuplji ekološki projekat u termoenergetici na Balkanu, vredan preko 250 miliona evra. PD TENT premašuje magičnu brojku od 20 milijardi KWh električne energije proizvedenih za godinu dana.

2015. – Dotadašnji PD TENT, 1. jula,  postaje Ogranak TENT u sastavu JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd.

2016. – Završetkom rekonstrukcije elektrofiltera u TE „Morava“, donacijom EU od 5 miliona evra, uspešno je okončana modernizacija elektrofilterskih postrojenja na svim blokovima snage od 100 do 600 megavata u okviru ogranka „Termoelektrane Nikola Tesla“, Obrenovac.

2019. – Započela realizacija projekta odsumporavanja dimnih gasova u TENT A.

2021. – Započela realizacija projekta odsumporavanja dimnih gasova u TENT B.

​​​​

Top