Rezultati

NAJVEĆA GODIŠNjA PROIZVODNjA OGRANKA TENT 

Najveću godišnju proizvodnju Ogranak TENT je ostvario 2011. godine. Te godine je proizvedeno 20 milijardi i 206 miliona kilovat-sati.

U 2011. godini i TENT A je dostigla svoju do sada najveću proizvodnju koja iznosi 11,058 milijardi kilovat-sati.

Rekordnu proizvodnju TENT B je ostvarila 1990. godine. Proizvedeno je 9,334 milijarde kWh električne energije.

TE „Kolubara“ najveću godišnju proizvodnju je ostvarila 1981. godine, kada je proizvela 1,465 milijardi kilovat-sati električne energije, dok je u 1982. godini TE „Morava“ proizvela 722 milion kilovat-sati električne energije.

 

MESEČNI REKORDI OGRANKA TENT

Najveću mesečnu proizvodnju (2,101 milijarda kilovat-sati) Ogranak TENT je ostvario u decembru 2015. godine.

Rekordna proizvodnja u jednom mesecu TENT A je dostignuta u decembru 2015. godine (1,111 milijardi kWh), a TENT B je mesečni rekord od 876,871 milion kilovat-sati postigla u januaru 2008. godine.

U oktobru 1981. i avgustu 1990. godine TE “Kolubara" je dostizala najveću mesečnu proizvodnju – po 154 miliona kWh. Najveća mesečna proizvodnja u TE „Morava" iznosi 81 milion kWh i ostvarena je u januaru 1993. godine.

 

DNEVNA PROIZVODNjA – NAJBOLjI REZULTATI OGRANKA TENT

Najveću dnevnu proizvodnju Ogranak TENT je ostvario 1. novembra 2012. godine. Elektroenergetskom sistemu je isporučeno 72,265miliona kilovat-sati električne energije.

TENT A je najveću proizvodnju u jednom danu ostvarila 9. januara 2013. godine, sa proizvedenih 37,340 miliona kilovat-sati električne energije.

TENT B je svoj dnevni rekord postavila 22. oktobrta 2008. godine, sa proizvedenih 29,370 miliona kilovat-sati električne energije.

Rekordna dnevna proizvodnja TEK-a iznosila je 4,890 miliona kWh i ostvarena je 22. novembra 2005. godine,  a  TE „Morava" je rekordnu dnevnu proizvodnju ostvarila 27. septembra 1992. godine sa proizvedenih 2,649 miliona kilovat- sati.

 

REKORDI ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA

Železnički transport PD TENT najveći dovoz uglja za termoelektrane TENT A, TENT B i TEK je ostvario 2011. godine. Prevezeno je 29.071.498 tona.

Najveći mesečni dovoz uglja za TENT A, TENT B i TEK ostvaren je u decembru 2011. godine i iznosi 2.821.437 tona uglja.

Dnevni rekord u dovozu uglja postavljen je 16. februara 2002. godine. Tog dana je za Ogranak TENT prevezeno 106.910 tona.

Top