Историја

​​Почеци рударења на просторима колубарског басена везују се за 1896. годину, када је отворена прва јама „Звиздар”. Експлоатација угља вршила се у 14 јама, а последња јама „Јунковац” затворена је 1974. године. 
Прекретница у производњи угља почиње 1952. године, када је отворен први површински коп Поље „А”. Исте године је отворен још један коп Поље „Б” и тада је започета масовна површинска експлоатација угља, отварање нових површинских откопа и постројења за прераду и оплемењивање угља. 


Производња угља на Пољу „Б” почела је 1956. године, када су и прве тоне дробљеног угља испоручене ТЕ „Колубара”​. Отварањем јаме „Космај”, РБ „Колубара” заузима све значајније место у производњи лигнита у Југославији. 
 


Највећи колубарски коп Поље „Д” отворен је 1961. године, а производња угља почела је пет година касније.  

Отварањем ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу повећава се потреба електроенергетског сектора за угљем. Производња се повећава пуштањем у рад копа „Тамнава-Источно поље” 1979. године, који је затворен 2005. године.
​Коп „Тамнава-Западно поље” отворен је 1994. године, а годину дана касније почела је и производња лигнита. Коп „Велики Црљени” почео је са радом 2007. године, а производња угља од 2008. године.

Поље „Г” је отворено 2017. године, а исте године је почела и производња угља. Најмлађи активни коп „Колубаре“, коп „Радљево“ је отворен 2019. године, када је почела производња откривке.​


Top