Историјат

​​​​​​​​​Почеци рударења на просторима колубарског басена везују се за 1896. годину, када је отворена прва јама „Звиздар”. Експлоатација угља обављала се у 14 јама, а последња јама „Јунковац” затворена је 1974. године.


Прекретниц​а у производњи угља у РБ „Колубара” почиње 1952. године, када је отворен први површински коп Поље „А”. Исте године је отворен још један коп, Поље „Б”. Тада почиње масовна површинска експлоатација угља у источном делу рударског басена, са отварањем нових површинских откопа и постројења за прераду и оплемењивање угља.

Производња угља на Пољу „Б” почела је 1956. године, када су и прве тоне дробљеног угља испоручене Термоелектрани „Колубара”. Отварањем јаме „Космај”, РБ „Колубара” заузима све значајније место у производњи лигнита у Југославији. 


Највећи колубарски коп Поље „Д" отворен је 1961. године, а производња угља почела је пет година касније. Овај угљенокоп деценијама је био рекордер и носилац производње лигнита, а уз нешто смањене капацитете последњих година, радио је пуних шест деценија. Експлоатација је званично завршена 2021. године, када су запослени и опрема фазно пребачени на рад у оквиру ПК Поља „Е", природног наставка овог угљенокопа.
У складу са карактеристикама лежишта, експлоатација у источном делу колубарског басена након исцрпљивања резерви Поља „Б" настављена је постепеним преласком у Поље „Б/Ц". Оно је временом обједињено заједно са некадашњим Пољем „Д" у заменски капацитет – Поље „Е", у оквиру кога је експлоатација отпочела 2021. године.Отварање копова у западном делу рударског басена, тачније тамнавских копова, почиње са повећаном потребом електроенергетског сектора за угљем због отварања ТЕ „Никола Тесла" у Обреновцу осамдесетих година 20. века. 

Први тамнавски коп, „Тамнава-Источно поље” отворен је 1979. године, а исте године су откопане и прве тоне угља. Овај коп је радио све до 2005. године. 

Опрема са овог копа је у периоду 2005. до 2008. године била ангажована на простору ПК „Тамнава-Западно поље”. ​Након тога, од 2008. године почели су рударски радови на копу „Велики Црљени”, који је природни наставак копа „Тамнава-Источно поље”. Производња угља почела је годину дана касније, 2009. године и угаљ се у зони овог копа производио до 2016. године.

Опрема и запослени са овог копа прелазе на ПК Поље „Г” које је отворено 2017. године, а исте године је почела и производња угља. <
Највећи и најпродуктивнији коп у овом делу РБ „Колубара” је ПК „Тамнава-Западно поље”. Овај угљенокоп је отворен 1994. године, а годину дана касније почела је и производња лигнита. Годинама уназад „Запад” носи улогу носиоца производње угља у РБ „Колубара”. 

Најмлађи активни откоп „Колубаре”, ПК „Радљево” је отворен 2019. године, када је почела производња откривке. У току су припремне активности за почетак производње угља.


​​
Top