Основни подаци

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Производњ​а угља на три копа​​

РБ „Kолубара” је ослонац српске енергетике и основа стабилног снабдевања српских термоелектрана за производњу електричне енергије. „Kолубара” је највећи огранак у оквиру Акционарског друштва „Електропривреда Србије” ​и лидер у производњи угља у Србији и на Балкану. 

На површинским коповима „Kолубаре” годишње се просечно производи око 26 милиона тона лигнита, што је око 70 процената укупне производње угља у ЕПС-у. Са копова „Kолубаре” долазе три од четири откопане тоне угља. Из колубарског лигнита се произведе 50 процена​та електричне енергије у Србији, односно сваки други киловат-час. 

Привредна активност Рударског басена „Колубара” заснива се на резервама лигнита у Колубарском угљеном басену, који се налази 60 километара југозападно од Београда и простире се на површини од готово 600 квадратних километара. Седиште „Колубаре” налази се у Лазаревцу. 

Производни процес тренутно се​ одвија на четири површинска копа: Пољу „Е”,  „Тамнава-Западном пољу”, Пољу „Г” и „Радљеву“. У процесу рада ова четири копа, која се простиру на површини од око 80 квадратних километара, на подручју општина Лазаревац, Лајковац и Уб, чине једну технолошку и производну целину. 

Годишње се у РБ „Колубара” производи просечно око 26 милиона тона угља и око 66 милиона кубика јаловине (откривке и међуслојне јаловине). За индустрију и широку потрошњу годишње се испоручи око милион тона лигнита.​

Top