Метал

​​Организациона целина „Метал” бави се пројектовањем, производњом, монтажом, ремонтом и одржавањем рударске и енергетске опреме, ревитализацијом и модернизацијом основне рударске опреме, производњом и регенерацијом резервних делова.

Посао је подељен по организационим јединицама: Дирекција и Одржавање. Организовани су у четири погона: Производња, Ремонт, Монтажа и Елмонт.

Запослени се баве пројектовањем, производњом, монтажом, одржавањем основне рударске опреме и механизације на површинским коповима, опреме за прераду угља и друге процесне опреме. Оспособљени су за производњу и регенерацију резервних делова, чиме се обезбеђују поуздан рад рударских машина и континуирана производња угља и откривке у случају непредвиђених застоја и кварова.

„Метал” изводи и одржава термотехничке инсталације, термо и хидроенергетску опрему. Годинама ремонтује електричне машине и средства за шинску вучу. Такође, изводи радове и одржава телекомуникационе објекте. Деценијама уназад организована је серијска производња важних уређаја и предмета који се користе у рударској опреми и железничком саобраћају.

​​

Top