Друштвено одговорно пословање

​Огранак РБ „Колубара” свој пословни успех сматра неодвојивим делом напретка целокупне друштвене заједнице. Зато је једна од најважнијих обавеза „Колубаре” да брине о сталном унапређивању оних делатности које су предуслов за напредак локалне заједнице и државе.

Друштвено одговорно пословање највећег произвођача лигнита на Балкану засновано је на поштовању закона, транспарентном пословању, инвестирању у кадар, заштити животне средине, високим стандардима квалитета рада и увођењу система квалитета, одржавању и унапређењу поверења купаца, као и сарадњи са друштвеном заједницом, која се најефикасније остварује кроз помоћ установама и институцијама које брину о развоју духа и здрављу људи.

Кроз разноврсне пројекте и улагања у културу, спорт, здравство, просвету, заштиту животне средине, као и учешће у бројним хуманитарним акцијама, РБ „Колубара” показује висок степен друштвено одговорног пословања и бриге о локалној заједници.

Представици РБ „Колубара” активно учествују у решавању проблема грађана и институција. Посебна брига води се о локалним самоуправама на чијим се територијама експолатише угаљ: Лазаревц, Лајковац и Уб. „Колубара” предњачи у хуманитарним акцијама, са циљем да помогне маргинализованим групама и најугроженијим члановима друштва.

Top