Људски ресурси

​​У Рударском басену „Колубара”, највећем огранку Акционарског друштва „Електропривреда Србије”​, запослено је 11.117 радника. Највећи број запослених, 6.373, ради у организационој целини „Површински копови” и они су стуб производње компаније. У „Преради” је запослено 1.380 радника, у „Металу” 1.787, у „Пројекту” 84 и Дирекцији 1.493 запослених.

Окосницу производног процеса у „Колубари” чине радници са трећим, четвртим и петим степеном стручне спреме. Међу факултетски образованим радницима најзаступљенији су инжењери техничких наука – рударско-геолошке, машинске и електроструке.

Захваљујући високим стандардима, широким могућностима за усавршавање и напредовање, материјалној сигурности и јаком осећају припадности колективу, лојалност запослених у РБ „Колубара” је изузетно висока, што показује чињеница да већина радника свој радни век до пензије проведе у оквиру колектива.

Top