Људски ресурси

​​​У Рударском басену „Колубара”, највећем огранку Акционарског друштва „Електропривреда Србије”​, запослено је 10.670 радника. Највећи број запослених, 6.060, ради у организационој целини „Површински копови” и они су стуб производње компаније. У „Преради” је запослено 1.272 радника, у „Металу” 1.685​, у „Пројекту” 90 и Дирекцији 1.563 запослених.

Окосницу производног процеса у „Колубари” чине радници са трећим, четвртим и петим степеном стручне спреме. Међу факултетски образованим радницима најзаступљенији су инжењери техничких наука – рударско-геолошке, машинске и електроструке.

Захваљујући високим стандардима, широким могућностима за усавршавање и напредовање, материјалној сигурности и јаком осећају припадности колективу, лојалност запослених у РБ „Колубара” је изузетно висока, што показује чињеница да већина радника свој радни век до пензије проведе у оквиру колектива.

Top