Систем менаџмента

​​​​​​​​Огранак РБ Колубара​ обезбеђује висок квалитет својих производа и услуга захваљујући интегрисаном систему менаџмената који је примењен у складу са захтевима стандарда ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом), ISO 14001 (систем менаџмента заштитом животне средине), ISO 45001 (безбедност и заштита на раду) и ISO 50001 (систем менаџмента енергијом). 

Систем менаџмента у Колубари потпуно је интегрисан, што доприноси квалитетнијем и ефикаснијем пословању. Интеграцијом међународних стандарда квалитета, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и менаџмента енергијом „Колубара” се придружила породици компанија које максимално брину о квалитету пословања, нивоу производа, услуга и запосленима.


​​


​​​​
Top