Контакти

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ДИРЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА​ РБ „КОЛУБАРА
​ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНИХ ПОСЛОВА РБ „КОЛУБАРА“ ФИНАН​СИЈСКИ ДИРЕКТОР РБ „КОЛУБАРА“​
Слободан Вучетић

Милан Караџић
​Иван Миловановић
slobodan.vucetic@rbkolubara.rs​​ milan.karadzic@rbkolubara.rs​ ivan​​.milovanovic@rbkolubara.rs​​​
+​​381.11.8123877​

+​381.11.8121871
+381.11.7355.003


ДИРЕКТОР ОЦ „ПОВРШИНСКИ КОПОВИ“
ДИРЕКТОР О​Ц „ПРЕРАДА​“​ ДИРЕКТОР​ ОЦ „МЕТАЛ“
​​ ​ДИРЕКТО​Р ОЦ „ПРОЈЕКТ“
Раде Милинковић
​Горан Петронијевић

Владимир Симић
​Ивана Милинковић
rade.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​​​​ goran.petronijevic@rbkolubara.rs​​​​ vladimir.simic@rbkolubara.rs ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
+381.11.8158053​
​​​+381.11.8123265​
+381.11.7354513 ​+3​81.11.7355340


ПРОДАЈА УГЉА
​​ ​ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У РАДУ ИО
ПР СЛУЖБА
​Горан Перишић
​Радош Лазаревић
​ Наталија Живковић
goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
+381.11.7355412
+​381.11.7355427
+​381.11.8122704​​ ​+381.11.8122704​​​​
Top