Копови

​​​​​​​​​Производња „Копова”

У организационој целини „Површински копови” директно се обавља основна делатност Огранка РБ „Колубара“ – производња угља и откривке. 

• У РБ „Колубара“ угаљ се експлоатише на три површинска копа: Поље „Е”, „Тамнава-Западно поље” и Поље „Г”. У процесу рада ови копови чине једну технолошку и производну целину. Коп „Радљево“ је најмлађи коп у „Колубари“ и тренутно ради се на отварању угљеног слоја.​

На површинским коповима РБ „Колубара“ угаљ копају роторни багери. Ове моћне и масивне машине, које откопавају угаљ и откривку, просечно су високе око 35 метара и тешке до 3.000 тона.

Системом трачних транспортера угаљ са копова из источног дела басена се превози у погон за прераду, а из западног дела басена у Дробилану. Након обраде и припреме, угаљ се индустријском пругом испоручује термоелектранама „Никола Тесла” у Обреновцу, „Колубара” у Великим Црљенима и „Морава” у Свилајнцу. 

Да би се дошло до угљених слојева, неопходно је најпре откопати откривку, која се откопава и одлаже модерним БТО (багер-трака-одлагач) системима. Стабилна и континуирана производња откривке је први корак у остварењу добрих резултата у производњи угља, с обзиром на то да је неопходно открити довољне количине угља и благовремено их припремити за експлоатацију. 

У источном делу колубарског угљеног басена тренутно је активан коп Поље „Е”, с обзиром да је на некадашњим коповима Поље „Д“ и „Поље „Б“ завршена планирана експлоатација, док се коп Поље „Ц“ имплементирао у коп Поље „Е“. 

• Поље „Е” је пројектован у новим, експлоатационим границама, али је истовремено делом и наставак површинског копа Поље Б/Ц“ као једног од најстаријих површинских копова „Колубаре“. Лигнит који се откопава са овог угљенокопа се транспортује до погона „Прераде“, одакле се дистрибуира железницом до термоелектрана. Део угља остаје за објекат Топлане и део за широку потрошњу. 

У западном делу колубарског угљеног басена, откривање откривке ради се на три копа – „Тамнава-Западно поље”, Поље „Г” и „Радљево“, док се угаљ експлоатише на коповима „Тамнава-Западно поље” и Поље „Г”. 

• Најпродуктивнији колубарски угљенокоп, који је последњих година носилац производње, јесте „Тамнава-Западно поље”. Угаљ се, са угљених система на овом копу, транспортује до постројења Дробилана. Ту се лигнит меље, утовара и железницом допрема до Термоелектране „Никола Тесла” у Обреновцу. 

• У зони ПК Поље „Г” је угаљ изузетно високог квалитета, који се системом трака транспортује до Дробилане и користи за поправљање квалитета угља са „Западног поља”. 

• Новоотворени коп „Радљево“ је најмлађи откоп у „Колубари“. Тренутно је активан један систем за производњу откривке и ради се на отварању угљеног слоја. 

• У оквиру ОЦ „Површински копови” је и „Помоћна механизација”, која прати производни процес и даје неопходну подршку раду копова. У оквиру ове јединице ради се на извођењу помоћних рударских радова, обезбеђивању услова за рад крупне рударске механизације, транспортних трака, индустријских колосека, извођењу послова нискоградње, као и организовању и вршењу истраживачких радова.

Top