Копови

​​​​​​ПРОИЗВОДЊА - ПОВРШИНСКИ КОПОВИ


 У организационој целини „Површински копови” директно се обавља основна делатност Огранка - производња угља и откривке.

• У РБ „Колубара” угаљ се експлоатише на четири површинска копа: Поље „Б/Ц”, Поље „Е”, „Тамнава-Западно поље” и Поље „Г”. У процесу рада ови копови чине једну технолошку и производну целину.

На површинским коповима РБ „Колубара” угаљ копају роторни багери. Ове моћне и масивне машине, које откопавају угаљ и откривку, просечно су високе око 35 метара и тешке између 1.500 и 2.000 тона.

Системом трачних транспортера угаљ са копова из источног дела басена се превози у погон за прераду, а из западног дела басена у Дробилану. Након обраде и припреме угаљ се индустријском пругом испоручује термоелектранама „Никола Тесла” у Обреновцу, „Колубара” у Великим Црљенима и „Морава” у Свилајнцу.

Да би се дошло до угљених слојева, неопходно је најпре откопати откривку, која се откопава и одлаже модерним БТО (багер-трака-одлагач) системима. Стабилна и континуирана производња откривке је први корак у остварењу добрих резултата у производњи угља, с обзиром на то да је неопходно открити довољне количине угља и припремити их за експлоатацију.

У источном делу колубарског угљеног басена активни су копови Поље „Б/Ц” и Поље „Е”.

• Поље „Б/Ц” је најстарији активни површински коп „Колубаре”. Угљеним системом повезаним тракама са Пољем „Е”​, транспортује се угаљ за погон Суве сепарације и даље за Обреновац. Највеће количине откопаног лигнита се транспортују на прераду, па потом железницом до термоелектрана „Никола Тесла” у Обреновцу, „Колубара” у Великим Црљенима и „Морава” у Свилајнцу.

У западном делу колубарског угљеног басена производња се одвија на три копа – „Тамнава-Западно поље”, Поље „Г” и ПК „Радљево“.​​

• Најпродуктивнији колубарски угљенокоп, који је последњих година носилац производње, јесте „Тамнава-Западно поље”. Угаљ се са угљених система транспортује до постројења Дробилана. Ту се лигнит меље, утовара и железницом допрема до Термоелектране „Никола Тесла” у Обреновцу.

• У зони копа Поље „Г” је угаљ изузетно високог квалитета, који се системом трака транспортује до Дробилане и користи за поправљање квалитета угља са „Западног поља”. ​​​

• Новоотворени коп „Радљево“ је најмлађи откоп у „Колубари“. Тренутно је активан један систем за производњу откривке и ради се на отварању угљеног слоја.

• У оквиру ОЦ „Површински копови” је и „Помоћна механизација”, која прати производни процес и даје неопходну подршку раду копова. У оквиру ове јединице ради се на извођењу помоћних рударских радова, обезбеђивању услова за рад крупне рударске механизације, транспортних трака, индустријских колосека, извођењу послова нискоградње, као и организовању и вршењу истраживачких радова.

​​​​

Top