Поново ради багер „одлагач 4“

24.02.2023.

​За сигурнију и ефикаснију производњу на коповима РБ „Колубара”


Багер „одлагач 4” укључен је данас у производни процес на површинском копу „Тамнава-Западно поље” у Рударском басену „Колубара“. Рад овог одлагача је од изузетног значаја за ефикасност производње угља у „Електропривреди Србије” и Огранку РБ „Колуб​​​​​​ара”.

Завршетак послова означио је повратак ове моћне справе у производни процес на „Тамнава-Западном пољу“ након успешно изведене санације последица пожара. Због свог капацитета од 12.000 кубних метара на сат користи се за одлагање јаловинских маса, откривке и међуслојне јаловине са више багера. „Одлагач 4“ је највећи одлагач на коповима Огранка РБ „Колубара“. Почео је са радом на овом копу у децембру 2017. године. Дугачак је 130 метара и тежак око 2.000 тона.

Послови на санацији последица пожара у потпуности су завршени 10. децембра, како је и било предвиђено термин-планом усвојеним пре годину дана. Током претходна два месеца реализовани су редовни ремонтни послови како би се обезбедио сигуран и безбедан рад багера у наредном периоду.

Након што је 14. фебруара започео дводневни транспорт овог одлагача на радну позицију, без потешкоћа, добро припремљеном трасом, стигао је на одредиште и уклопљен је у систем. За запослене на овом копу уследили су планирани послови на реконструкцији система, односно бројне неопходне технолшке и техничке активности за уклапање „одлагача 4“ у рад. Све активности на санацији последица пожара, ремонтним активностима и пословима унапређења рада система на одлагачу обавили су запослени ЕПС-а, Огранка РБ „Колубара” и ОЦ „Метал”.             ​​​

Врх