Сезона инвестиционих оправки рударских машина у РБ „Колубара”

28.04.2023.

Ремонти угљених система за сигурну зиму


Годишњим ремонтом роторног багера „глодара 4“ на копу „Тамнава-Западно поље“, који наизменично ради на откопавању угља и откривке започета је сезона ремоната на угљеним системима копова РБ „Колубара“, са циљем да ојачају погонску спремност и допринесу испуњавању производних планова. Годишња инвестициона оправка овог багера, због његове двоструке улоге у раду, издваја се од ремоната остале механизације и ове године радови су предвиђени до 8. маја. 

На БТС систему Поља „Е”, ремонт угљених линија почео је 14. априла радовима на „глодару 8” и „бандвагену 2” и трајаће до 8. маја. Други систем за производњу угља на овом копу, БТУ линија, планиран је за ремонт од 6. јуна до краја јуна, када је планирано сређивање багера „глодар 7” и „глодар 3” са припадајућим бандвагенима и трачним транспортерима. 

На тамнавским коповима инвестициони ремонти на системима за производњу угља традиционално почињу од 10. маја. 

Планирано је да на „Западном пољу” годишње инвестиционе оправке опреме трају до 5. јуна. Како би се копови припремили за зиму, на првој, другој и четвртој линији БТД система, ремонтни радови ће бити извршени на багерима „глодар 5”, „глодар 1”, „ведричару“, као и на три припадајућа бандвагена и системима трачних транспортера. 

На БТД систему Поља „Г”, од 10. маја до краја јуна, планиран је годишњи ремонт „глодара 2” и „бандвагена 2”. Прва и друга линија Дробилане биће у ремонту од 10. маја до 4. јуна, када су предвиђени ремонтни радови у Постројењу за припрему угља. Такође, планирано је да једна технолошка линија Дробилане буде до 29. маја у ремонту, да се оспособи раније, како би застој у испоруци угља обреновачким термоелектранама био краћи. 

Овогодишња сезона инвестиционих оправки рударске опреме се, као и претходних година, одвија према унапред утврђеном плану и уз добру организацију и координацију свих делова унутар Огранка РБ „Колубара“. За ремонтне радове на машинама задужени су запослени „Метала“, док су ремонтни радови на системима трачних транспортера у надлежности копова. 

Редовност, планирање и квалитет извођења ремоната директно утичу на континуирану и стабилну производњу лигнита, посебно током зимског периода.​

Врх