​​

KOLUBARA U BROJKAMA

26.000.000

t

uglja godišnje

Više od

1.000.000.000

t

uglja za 77 godina

4

aktivna

površinska kopa

50%

srpske električne energije