Заштита животне средине

​​​Пр​ојекти за п​​овећање енергетске ефикасности и унапређења заштите​​

​​

Интензитет и дуготрајност експлоатације у колубарском басену значе и велике поремећаје у интегритету терена, ваздуха и еко-система. Због тога је улагање у заштиту и обнову природне средине један од приоритета пословања.


Због деградирања природног окружења током производње и прераде угља, сваки рударски гигант има обавезу да пољопривредне површине врати првобитној намени кроз процесе рекултивације и ревитализације земљишта.

Оснивањем Сектора за заштиту и унапређење животне средине, у пролеће 2010. године, у РБ „Колубара” почело је систематско и организовано управљање животном средином. Једанаест​​ година касније, највећи произвођач угља у Србији све више улаже у заштиту животне средине и бригу о локалном становништву кроз бројне пројекте. 

У РБ „Колубара“ се ради на завршним активностима реализације првог „зеленог” пројекта у ЕПС-у - „Заштита и унапређење животне средине у колубарском угљеном басену”. Цео пројекат вредан је 181 милион евра, финансира се кредитима Европске банке за обнову и развој – ЕБРД (80 милиона евра), немачке Развојне банке - KfW (65 милиона евра), уз помоћ Владе Немачке (9 милиона евра) и уз учешће „Електропривреде Србије” (27 ​милиона евра).

Као део интензивног инвестиционог циклуса у ЕПС-у, овај пројекат представља набавку нове опреме, која ће обезбедити сигурно снабдевање термоелектрана лигнитом и поштовања прописа у области заштите животне средине. 

„Зеленим” пројектом биће унапређена технологија откопавања угља и обезбеђен уједначен квалитет лигнита, чије ће коришћење омогућити повећање ефикасности рада термоелектрана. Све ово ће довести до смањења негативних утицаја на животну средину и повећања енергетске ефикасности.

​План сарадње са заинтересованим странама - РБ „Kолубара”​

​​

Top