​​

КОЛУБАРА У БРОЈКАМА

30.000.000

t

угља годишње

Више од

1.000.000.000

t

угља за 72 године

5

активних

површинских копова

53%

српске електричне енергије