​​

КОЛУБАРА У БРОЈКАМА

26.000.000

t

угља годишње

Више од

1.000.000.000

t

угља за 77 годинa

4

активна

површинска копа

50%

српске електричне енергије