​​

ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО У БРОЈКАМА

3

термоелектране-топлане

18 MW

из биомасе

333 GWh

електричне енергије
произведено у првих десет недеља 2023. године

200 GWht

топлотне енергије произведено у првих десет недеља 2023. године.