​​

ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО У БРОЈКАМА

3

термоелектране-топлане

18 MW

из биомасе

267 GWh

електричне енергије
произведено из гаса у прва три месеца 2019. године

268 GWh

топлотне енергије произведено из гаса и биомасе у прва три месеца 2019. године