​​

TENT U BROJKAMA

3.433

МW

instalisana snaga

20.206

GWh

najveća godišnja proizvodnja

28.000.000

тона

uglja godišnje preveze ŽT TENT

250.000

MWh

toplotne energije

Vesti

Javni poziv za prodaju pepela i pepela sa deponije(otpadne šljake)

Javni poziv za prodaju pepela i pepela sa deponije(otpadne šljake)...Saznaj više

Uspešna saradnja EPS-a i Švajcarske

Delegacija Ambasade Švajcarske u Beogradu posetila je TE „Nikola Tesla B“ ...Saznaj više

EPS nastavlja ulaganja u ekološke projekte

EPS nastavlja ulaganja u ekološke projekte...Saznaj više