Енергетска ефикасност

Сви инвестициони пројекти који су извођени од 2001.године су као резултат, поред осталог, имали и повећање енергетске ефикасности.

Модернизацијом постојећих постројења остварена је укупна уштеда угља од 4,2 милиона тона. Истовремено, годишња производња електричне енергије повећана је за снагу једног новог блока од 400 МW, а енергетска ефикасност је повећана за 12%. Коефицијент поузданости 94%. Повећана је расположивост.

Радови су извођени следећим распоредом и динамиком:

• 2001/2002 Рехабилитација блока ТЕ Колубара А5

• 2003 Рехабилитација блока ТЕНТ А3

• 2004 Рехабилитација блока ТЕНТ А5; Ретрофит ТЕ Морава

• 2005/2006 Ретрофит ТЕНТ А2; Ретрофит ТЕНТ А1

• 2007 Рехабилитација блока ТЕНТ А4

• 2008 Рехабилитација блока ТЕНТ А6 прва фаза

• 2009 Ретрофит ТЕНТ Б2, рехабилитација система отпепељивања ТЕНТ Б

• 2010 Рехабилитација блока ТЕНТ А6 друга фаза

• 2011 Рехабилитација блока ТЕНТ Б2

• 2012 Прва фаза ревитализације блока ТЕНТ Б1

• 2014/2015 Ревитализација блока ТЕНТ А3

• 2015 Прва фаза ревитализације блока у ТЕ "Морава"

• 2016 Прва фаза ревитализације блока ТЕНТ Б2

• 2016 Друга фаза ревитализације блока у ТЕ "Морава"

  • ​2021 Друга фаза ревитализације блока ТЕНТ Б1​

​​​​

Top