Резултати

НАЈВЕЋА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ОГРАНКА ТЕНТ 

Највећу годишњу производњу Огранак ТЕНТ је остварио 2011. године. Те године је произведено 20 милијарди и 206 милиона киловат-сати.

У 2011. години и ТЕНТ А је достигла своју до сада највећу производњу која износи 11,058 милијарди киловат-сати.

Рекордну производњу ТЕНТ Б је остварила 1990. године. Произведено је 9,334 милијарде kWh електричне енергије.

ТЕ „Колубара“ највећу годишњу производњу је остварила 1981. године, када је произвела 1,465 милијарди киловат-сати електричне енергије, док је у 1982. години ТЕ „Морава“ произвела 722 милион киловат-сати електричне енергије.

 

МЕСЕЧНИ РЕКОРДИ ОГРАНКА ТЕНТ

Највећу месечну производњу (2,101 милијарда киловат-сати) Огранак ТЕНТ је остварио у децембру 2015. године.

Рекордна производња у једном месецу ТЕНТ А је достигнута у децембру 2015. године (1,111 милијарди kWh), а ТЕНТ Б је месечни рекорд од 876,871 милион киловат-сати постигла у јануару 2008. године.

У октобру 1981. и августу 1990. године ТЕ “Колубара" је достизала највећу месечну производњу – по 154 милиона kWh. Највећа месечна производња у ТЕ „Морава" износи 81 милион kWh и остварена је у јануару 1993. године.

 

ДНЕВНА ПРОИЗВОДЊА – НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ ОГРАНКА ТЕНТ

Највећу дневну производњу Огранак ТЕНТ је остварио 1. новембра 2012. године. Електроенергетском систему је испоручено 72,265милиона киловат-сати електричне енергије.

ТЕНТ А је највећу производњу у једном дану остварила 9. јануара 2013. године, са произведених 37,340 милиона киловат-сати електричне енергије.

ТЕНТ Б је свој дневни рекорд поставила 22. октобрта 2008. године, са произведених 29,370 милиона киловат-сати електричне енергије.

Рекордна дневна производња ТЕК-а износила је 4,890 милиона kWh и остварена је 22. новембра 2005. године,  а  ТЕ „Морава" је рекордну дневну производњу остварила 27. септембра 1992. године са произведених 2,649 милиона киловат- сати.

 

РЕКОРДИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА

Железнички транспорт ПД ТЕНТ највећи довоз угља за термоелектране ТЕНТ А, ТЕНТ Б и ТЕК је остварио 2011. године. Превезено је 29.071.498 тона.

Највећи месечни довоз угља за ТЕНТ А, ТЕНТ Б и ТЕК остварен је у децембру 2011. године и износи 2.821.437 тона угља.

Дневни рекорд у довозу угља постављен је 16. фебруара 2002. године. Тог дана је за Огранак ТЕНТ превезено 106.910 тона.

Top