Хронологија догађаја

МАЛА ХРОНОЛОГИЈА ВЕЛИКИХ ДОГАЂАЈА

Izgradnja TENT-a.jpg 

1928. Прва јавна електрична централа у Обреновцу. Покретала су је два дизел мотора снаге тек нешто веће од 100 киловата.

1955. На чело „Електропривреде Србије" долази Богољуб Урошевић Црни, утемељивач Термоелектрана „Никола Тесла“.

1956. Почела да ради Термоелектрана „Колубара “ у Великим Црљенима, са два турбогенератора снаге по 32 МW, тада највећи српски енергетски капацитет. До данас је то најстарија активна термоелектрана у систему „Електропривреде Србије“.

1959. Започета израда студије за изградњу Термоелектране „Никола Тесла А“.

1960. ТЕ „Колубара А“ појачана за 65 МW.

1961. Пуштен у рад још један турбогенератор ТЕ „Колубара А“, од 32 МW, па је укупна снага повећана на 161 мегават.

1965. Започета изградња ТЕ „Морава“ код Свилајнца, а у подухвату је учествовало 53 домаће и 9 иностраних фирми.

1967. Двадесет седмог јула започети су радови на изградњи Термоелектране „Никола Тесла А“.

1969. Надомак Свилајнца, на ободу подручја јамских рудника, изграђен блок Термоелектране „Морава“ снаге 125 МW.

1970. Седмог марта пуштен је у рад први блок Термоелектране „Никола Тесла А“, снаге 210 МW, а шест месеци касније и други блок на истој локацији.

1975. Промењен назив Термоелектране „Обреновац“ у Термоелектрана „Никола Тесла“. Одлучено да се гради ТЕ „Никола Тесла Б“ (на основу студија урађених 1972-1974).

1976. Десетог септембра пуштен је у рад Блок 3 ТЕ „Никола Тесла А“, снаге 305 МW, што укупну снагу повећава на 725 МW.

1978. У пролеће започета је градња првог блока Термоелектране „Никола Тесла Б“. Осмог јуна пуштен у рад Блок 4 ТЕ „Никола Тесла А“, снаге 308,5 МW, што укупну снагу повећава на 1.033,5 МW.

1979. Десетог септембра пуштен је у рад Блок 5 ТЕ „Никола Тесла А“, снаге 308,5 МW, а 26. децембра и Блок 6 исте снаге, што укупно чини 1.650 МW инсталисане снаге.

1981. Термоелектрана „Колубара" остварила своју максималну годишњу производњу од 1,5 милијарди KWh.

1982. ТЕ „Морава“ оборила свој рекорд у времену проведеном на мрежи током године (7.053 сата).

1983. Трећег новембра пуштен је у рад први блок Термоелектране „Никола Тесла Б“, снаге 620 МW. Изграђен топлодалековод од ТЕНТ А до Обреновца, којим се годишње испоручи 150 милиона KWh топлотне енергије за грејање овог града.

1985. Двадесет осмог новембра завршен је и пуштен у рад други блок Термоелектране „Никола Тесла Б“, такође снаге 620 МW. ТЕ „Никола Тесла А“ остварила своју до тада највећу годишњу производњу струје (10,3 милијарде KWh).

1988. Започети радови на изградњи Термоелектране-топлане „Колубара Б“, пројектованој за годишњу производњу од 3,6 милијарди KWh електричне и 1,7 милијарди KWh топлотне енергије, али ће после нешто више од три године бити обустављени због увођења економских санкција против Савезне Републике Југославије.

1990. У Термоелектранама „Никола Тесла“ А и Б остварена дотад највећа годишња производња (19.470 GWh). Те године забележен је и дотад највећи годишњи довоз угља за ове две електране (24.282.427 тона). Термоелектрана „Колубара А3“ постиже најдужи рад на мрежи годишње (8.465 сати), а ТЕНТ Б1 само мало мање (8.404 сата).

1991. Двадесетог децембра, одлуком Управног одбора „Електропривреде Србије“, формирано је Јавно предузеће Термоелектране „Никола Тесла“, у чији састав улазе ТЕ „Никола Тесла“ у Обреновцу, ТЕ „Морава“ у Свилајнцу, ТЕ „Колубара“ у Великим Црљенима и ТЕ-ТО „Колубара Б“ (у изградњи). Оно тада запошљава 3.700 радника и један је од носећих стубова српске електропривреде.

1994. Двадесет петог децембра у Термоелектранама „Никола Тесла“ остварена највећа дневна производња струје у историји (ТЕНТ А - 68.719 МWh, ТЕНТ Б - 62.570.000 KWh).

2002. ТЕНТ Б1 остварује најдужи непрекидни рад (206 дана, од 15. октобра 2001. до 23. априла 2002). Шеснаестог фебруара забележен је највећи дневни довоз угља у две обреновачке електране (67 возова, 102.404 тоне).

2003-2016. Период ревитализације блокова и еколошке модернизације ТЕНТ-а. Тако су побољшани енергетска ефикасност, поузданост и расположивост блокова.

2011. Двадесет четвртог новембра потписан је споразум о јапанском кредиту за изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова, највећи и најскупљи еколошки пројекат у термоенергетици на Балкану, вредан преко 250 милиона евра. ПД ТЕНТ премашује магичну бројку од 20 милијарди KWh електричне енергије произведених за годину дана.

2015. – Дотадашњи ПД ТЕНТ, 1. јула,  постаје Огранак ТЕНТ у саставу ЈП „Електропривреда Србије“, Београд.

2016. – Завршетком реконструкције електрофилтера у ТЕ „Морава“, донацијом ЕУ од 5 милиона евра, успешно је окончана модернизација електрофилтерских постројења на свим блоковима снаге од 100 до 600 мегавата у оквиру огранка „Термоелектране Никола Тесла“, Обреновац.

2019. – Започела реализација пројекта одсумпоравања димних гасова у ТЕНТ А.

2021. – Започела реализација пројекта одсумпоравања димних гасова у ТЕНТ Б​

​​​​

Top