Пословодство

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​

Срђан Јосиповић, дипл.маш.инж.,
 директор за производњу енергије ТЕНТ-а​
​​​

Иван Гајић,дипл.маш.инж., директор за техничке послове производње енергије у огранку
ТЕНТ


Срђан Дајић, дипл.правник,
директор корпоративних послова Огранка ТЕНТ

Соња Филиповић, дипл.маш.инж., директор ТЕ „Никола Тесла“ А


n.jpg
 
Александар Илић, дипл. ​ел. инж.
,директор TEНT Б Огранка TEНT

Небојша Радојевић, дипл. ел. инж.директор TE "Koлубара" Огранка TEНT


Љубиша Петровић, дипл.eл.инж.,
директор TE "Moрава" Огранка TEНT​


Атина Недељковић, дипл. правник , директор Послова комерцијале и аналитике у огранку ТЕНТ​​​​
Славица Вујошевић, дипл.правник, директор правних и општих послова огранка ТЕНТ
​​Ненад Стевић, дипл.саобраћајни инж., директор Железничког
транспорта Огранка TEНТ
​​

Дејан Станковић, дипл.маш.инж.,  директор за унапређење система у огранку ТЕНТ​


Душан Адамовић, дипл.маш.инж.,
директор Производно-техничких послова  Огранка ТЕНТ

​​​​

Top