Пословодство

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​

Срђан Јосиповић, дипл.маш.инж,
 директор за производњу енергије ТЕНТ-а​
​​​

Александар Илић, дипл. ​ел. инж., директор за техничке послове производње енергије


Срђан Дајић, дипл.правник,
директор корпоративних послова Огранка ТЕНТ

Ненад Ђорђевић, дипл.маш.инж., директор ТЕ „Никола Тесла“ А 

Ђуро Јанус, дипл. маш. инж., директор ТЕ „Колубара“


Љубиша Петровић, дипл.eл.инж.,
директор TE "Moрава" Огранка TEНT​


Атина Недељковић, дипл. правник , директор Послова комерцијале и аналитике у огранку ТЕНТ​​​​

​​Ненад Стевић, дипл.саобраћајни инж., директор Железничког
транспорта Огранка TEНТ
​​

Дејан Станковић, дипл.маш.инж.,  директор за унапређење система у огранку ТЕНТ​


Душан Адамовић, дипл.маш.инж.,
директор Производно-техничких послова  Огранка ТЕНТ

​​​​

Top