Пословодство

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
​​

Срђан Јосиповић, дипл.маш.инж.,
директор за производњу енергије ТЕНТ-а​
​​

​Срђан Дајић, дипл.правник,
директор корпоративних послова Огранка ТЕНТ

Соња Филиповић, дипл.маш.инж., директор ТЕ „Никола Тесла“ А


n.jpg
 Александар Илић, дипл. ​ел. инж.
,директор TEНT Б Огранка TEНT

Небојша Радојевић, дипл. ел. инж.директор TE "Koлубара" Огранка TEНT

Љубиша Петровић, дипл.eл.инж.,
директор TE "Moрава" Огранка TEНT​

​​​Маргарета Јевтовић, дипл.правник, директор послова комерцијале и аналитике Огранка ТЕНТ​
Славица Вујошевић, дипл.правник, директор правних и општих послова огранка ТЕНТНенад Стевић, дипл.саобраћајни инж.,
директор Железничког
транспорта Огранка TEНТ
​​Дејан Станковић, дипл.маш.инж.,  директор за унапређење система у огранку ТЕНТ
Душан Адамовић, дипл.маш.инж.,
директор Производно-техничких послова  Огранка ТЕНТ

​​​​

Top