Стручни радови


АДАПТАЦИЈА МЕРЕЊА ПРОТОКА У ЦИКЛУСУ НАПОЈНА ВОДА – СВЕЖА ПАРА НА ТЕРМО БЛОКУ

 

АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРИПРЕМЕ ЛОЖИШТА У РЕЖИМУ ПРОМЕНЕ РЕФЕРЕНТНТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ БЛОКОВА – ТЕНТ Б1

 

ДЕТЕКЦИЈА ОДБАЦИВАЊА ОПТЕРЕЋЕЊА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ БЛОКОВА


ЕФЕКТИ РАДА БЛОКА ТЕНТ Б1 НАКОН ПРВЕ ФАЗЕ КАПИТАЛНОГ РЕМОНТА

 

ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОНОМСКИ УТИЦАЈИ УГРАДЊЕ ДОДАТНОГ ЕКОНОМАЈЗЕРА НА БЛОКУ Б1 ТЕНТ Б

 

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА МЕРНО – УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА ПОМОЋНОГ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ТЕНТ Б

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПОСТРОЈЕЊЕМ ДОПРЕМЕ УГЉА НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ "НИКОЛА ТЕСЛА"-Б

 

МРЕЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАО АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТУП ДЕЗАГРЕГАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ (АУТСОРСИНГУ) У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЈП ЕПС

 

ONE APPROACH TO COMBUSTION CONTROL IN THERMAL-POWER PLANT BOILERS

 

ОПТИМИЗАЦИЈА ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ПРИГУШЕЊА ОСНОВНОГ КОНДЕНЗАТА НА БЛОКУ Б-1 ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА''- Б

 

ПД ТЕНТ И РАЗВОЈ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНОГ ПОНАШАЊА  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – МОГУЋИ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА


ПРЕУЗИМАЊE  НАПАЈАЊA  KOTЛA У СИНХРОНИЗОВАНОМ РАДУ ТУРБО И ЕЛЕКТРОНАПОЈНИХ ПУМПИ

 

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ВЛАЖНОСТИ ПАРЕ ТЕРМОДИНАМИЧКОМ МЕТОДОМ НА БЛОКУ ТЕНТ А6 КОРИШЋЕЊЕМ ПАТЕНТИРАНОГ УРЕЂАЈА

 

ПРИЛОГ РЕГУЛАЦИЈИ ЛОЖЕЊА НА ТЕНТ Б1

 

ПРИМЕНА ПАТЕНТНОГ РЕШЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОНДЕНЗАТА ЗАПТИВНЕ ПАРЕ НА ТЕНТ Б

 

РАД ТЕРМОБЛОКОВА ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ – А, ОБРЕНОВАЦ У СИСТЕМУ СЕКУНДАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЧЕСТАНОСТИ И СНАГЕ РАЗМЕНЕ И УТИЦАЈ НА ПАРАМЕТРЕ РАДА ПАРНОГ КОТЛА


РАСПОДЕЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У КОТЛОВСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И ПРОЦЕНА ЗАПРЉАНОСТИ ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА

 

СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ЗАПРЉАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА  ПРЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА НА ТЕНТ Б

 

УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА РАД СИСТЕМА ПНЕУМАТСКОГ ТРАНСПОРТА  ПЕПЕЛА НА ПРИМЕРУ ПОСТРОЈЕЊА У ТЕНТ-Б

 

ЗАШТИТА ОД ТЕРМОХИДРАУЛИЧКОГ УДАРА НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ „НИКОЛА ТЕСЛА Б“
Top